12.9 C
Aşkabat
06.12.2021

Kategoriýa : YLYM

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýolbaşçylygynda milli ylymda düýpgöter özgertmeler durmuşa geçirilýär.

YLYM

ÇA­GA ÜNS­LI BOL­MA­LY­DYR

syrach
Ene-ata­la­ry­my­zyň kö­pü­sin­de ýa­ňy mek­de­be gi­den ça­ga­la­ry ha­kynda şeý­le­räk pi­kiri bar: “Og­lu­myz örän ze­hin­li, ýöne nä­me üçin­dir üns ýet­mez­çi­li­gi oňa päs­gel berýär”....
YLYM

Döwrebap sungatyň häzirki zaman gerimi

syrach
Türkmen şekillendiriş sungaty milli medeniýetiň ähmiýetli we çuňňur gatlagy bolmak bilen, özüniň akymlary, täsin hem-de ýokary derejeli tapgyrlary bilen ösüşiň çylşyrymly we uzak ýoluny geçdi....