-5 C
Aşkabat
25.02.2021

Kategoriýa : BAŞ SAHYPA

Türkmen Habar Gullugy – Türkmenistan Habarlary we Dünýä Habarlary

BAŞ SAHYPA DURMUŞ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar TEHNOLOGİÝA YKDYSADYÝET

«Marytelekom» Nyrhlary Peseldýär

turkmenhabargullugy
«Marytelekomyň» aragatnaşykçylary ýurdumyzyň Prezidentiniň başlangyjy bilen ýakynda internetden peýdalanmaga nyrhnamalaryň peseldilmegi kommunikasiýa enjamlarynyň kuwwatlygyny güýçlendirmek boýunça mundan beýläkki meýilnamalara düzediş girizmegi talap edýär diýip hasaplaýarlar....
BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ DURMUŞ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar

Göç İdaresi Önemli Duyuru: İstanbul İlindeki İkamet İzni Başvuruları Hakkında Duyuru

turkmenhabargullugy
İkamet izni başvuru dosyalarının posta/kargo yoluyla alınması usulüne son verilmiş olup 15.02.2021 tarihinden itibaren yabancılar kendilerine verilen randevu tarihinde ve saatinde il/ilçe göç idaresi müdürlüğünde...
BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar

Yabancıların İkamet İzini İşlemlerinin Yürütülmesine Dair Yetkili Aracı Kurumlar Yönetmeliği Resmi Gazetede Yayınlandı

turkmenhabargullugy
6 Şubat 2021 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31387 YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığından: İKAMET İZNİ İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YETKİLİ ARACI KURUMLAR YÖNETMELİĞİ  BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,...