34 C
Aşkabat
04/08/2020

Kategoriýa : SAGLYK

Türkmenistan milli saglygy goraýyş ulgamyny özgertdi we ösdürdi hem-de oňa ilatyň durmuş taýdan goraglylygy boýunça köpmaksatly ulgam derejesini berdi

BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SAGLYK

Türkmenistanyň Prezidenti Karara Gol Çekdi «Raýatlaryň Saglygynyň Goralmagy Hakynda»

Türkmenistanyň Prezidentiniň «Saglyk» Döwlet maksatnamasyny, «Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakyndaky» Türkmenistanyň Kanunyny ýerine ýetirmek, ilatyň saglygyny berkitmek we ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça geçirilýän işleri has-da...
BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SAGLYK

Türkmenistanyň Hökümetiniň Ilatyň Saglygyny Goramak Boýunça Görýän Çäreleri Baradaky Maglumat…

Türkmenistanyň Hökümetiniň Ilatyň Saglygyny Goramak Boýunça Görýän Çäreleri Baradaky Maglumat BMG-nyň Baş Assambleýasynyň 74-nji Sessiýasynyň Resminamasy Hökmünde Ýaýradyldy Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy Ýetmiş dördünji...