28.9 C
Aşkabat
10.07.2024
BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SYÝASAT

Bildiriş

Türkmenistanyñ Türkiye Respublikasyndaky Ilçihanasy we Baş konsullygy bu ýurduñ çäginde ýaşayan Türkmenistanyñ raýatlaryny Türkmenistanyñ Prezidentini saýlamak üçin geçiriljek ses berilşige gatnaşmaga çagyrýar. Ses berilşige 2022-nji ýylyñ 2-nji martyndan 12-nji martyna çenli gatnaşyp bilerler.

Degişli makalalar

Watan Goragy-Mukaddes Borç

Aşgabatda Golliwudyň Filmerine Iň Gowy Sazlar Ýaňlanar: Resul Gylyjowyň Täze Taslamasy

Türkmenistanyň Futbol Boýunça Ýygyndysy Öz Toparynda Ikinji Orny Eýeledi