7 C
Aşkabat
27/11/2020

Kategoriýa : TEHNOLOGİÝA

Türkmenistanyň gündelik tehnologiýa habarlary web saýtymyzda

BAŞ SAHYPA Iň Täze Habarlar TEHNOLOGİÝA YKDYSADYÝET

HNGU-nyň Selektiw Pakerleri Nebit Guýularynyň Öndürijiligini Artdyrmaga Ýardam Eder

«Türkmennebit» döwlet konserni tarapyndan işlenilýän nebit guýularynyň aglabasy ownuk plastlardan ybaratdyr. Bu bolsa olary özleşdirmekde belli bir kynçylyklary döredýär. Öndürijilikli plastlaryň suwlulygynyň ýokary bolmagy, şeýle...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar TEHNOLOGİÝA

Elektron Tehnologiýalaryny Ösdürmek Üçin Düzümleri we Şertleri Döretmek

turkmenhabargullugy
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanlylaşdyrmagy milli ykdysadyýetimiziň ulgamlaýyn meselelerini çözmegiň möhüm ugry hökmünde kesgitledi. Sanly ykdysadyýet maglumat tehnologiýalaryna daýanýan ykdysady iş bolup durýar. Tehnologiýa taýdan...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar TEHNOLOGİÝA

Galtaşyksyz Töleg Tehnologiýasy

turkmenhabargullugy
Bank ulgamynda ornaşdyrylýan innowasion tehnologiýalar häzirki zaman bankynyň keşbiniň emele gelmegine, hyzmatlaryň hilini has-da ýokarlandyrmaga hem-de halkyň talabyny kanagatlandyrmaga oňyn şert döredýär. «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy...