34 C
Aşkabat
03/06/2020

Kategoriýa : YKDYSADYÝET

BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar YKDYSADYÝET

Türkmenistanyň Nebitgaz Toplumyna Maýa Goýumlar Artýar

Türkmenistanyň ykdysady strategiýasynyň ileri tutulýan ugurlaryna laýyklykda, ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumyny diwersifikasiýalaşdyrmak we döwrebaplaşdyrmak üçin düýpli maliýe serişdeleri bölünip berilýär, ykdysadyýetiň öňdebaryjy pudagyna goýulýan maýalaryň möçberi...
BAŞ SAHYPA Iň Täze Habarlar YKDYSADYÝET

«Türkmengaz» Gyýanlydaky Polimer Zawodyň Önümçiligini Diwersifikasiýalaşdyrýar

«Türkmengaz» döwlet konserni Gyýanlydaky polimer zawodynyň önümçilik kuwwatlyklaryny diwersifikasiýalaşdyrmagy meýilleşdirýär. Maý aýynda konsern bu zawodda izobutan önümçilik blogyny gurmak boýunça halkara bäsleşik yglan etdi. «Türkmengaz»...
BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ Iň Täze Habarlar YKDYSADYÝET

Ýokary Derejeli Çärede COVID-19 Ýokanç Keseliniň Ýaýraýan Döwründäki…

Ýokary Derejeli Çärede COVID-19 Ýokanç Keseliniň Ýaýraýan Döwründäki Ählumumy Ösüşi Maliýeleşdirmek Meseleleri Ara Alnyp Maslahatlaşyldy 2020-nji ýylyň 28-nji maýynda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly COVID-19 ýokanç...