34 C
Aşkabat
03/06/2020

Kategoriýa : SPORT

Türkmenistanyň syýasatynda sportuň ösmegi ileri tutulýan ugurlaryň biridir.

BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SPORT

«Köpetdag II» Topary «Altyn Asyryň» Ýaşlar Düzümini Ýeňlişe Sezewar Etdi

Ýokary liganyň futbol klublarynyň ýaşlar düzümleriniň gatnaşmagyndaky futbol boýunça Türkmenistanyň birinjiliginiň 11-nji tapgyrynyň çäginde geçirilen duşuşykda «Köpetdag» hem-de «Altyn Asyr» toparlarynyň ýaşlar düzümi güýç synanyşdylar....