42 C
Aşkabat
03/06/2020
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SAGLYK

ANSAT we Mi-17-1W Lukmançylyk Dikuçarlary Barada

Türkmenistanyň Prezidentiniň kararyna laýyklykda, 2021-nji ýylyň mart aýynda getirilmegi meýilleşdirilýän lukmançylyk üçin niýetlenen tiz kömek 1 (bir) sany «ANSAT» kysymly we 1 (bir) sany «Mi-17-1W» dikuçarlaryny satyn almak barada, «Türkmenhowaýollary» agentligi Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň «Kazanskiý wertolýotnyý zawod» jemagat paýdarlar jemgyýeti bilen 2019-njy ýylyň 31-nji martynda şertnamalar gol çekişdiler.

2020-nji ýylyň 6-njy aprelinde «ANSAT» we «Mi-17-1W» dikuçarlaryny satyn almak boýunça «Türkmenhowaýollary» agentliginiň wekilleri we Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň «Kazanskiý wertolýotnyý zawod» jemagat paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçylaiy bilen geçirilen wideoşekilli konferensiýanyň dowamynda taraplar şertnamalaryň şertlerine laýyklykda taslamalary durmuşa geçirmek üçin indiki ädimleri kesgitlediler.

Çeşme: caa.gov.tm

Degişli makalalar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Mejlisi

turkmenhabargullugy

Dag gülleri Aşgabadyň merkezine uýgunlaşdyrylar.

syrach

Hazaryň Türkmen Kenarynda Ýokary Derejedäki Türkmen-Özbek Gepleşikleri Geçirildi