25.6 C
Aşkabat
12.05.2021
BAŞ SAHYPA DURMUŞ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar

Bildiriş

2019-nji ýylyň 21-nji martynda Stambul şäheriniň Topkapy sebitinde ýerleşýän medeniýet seýilgähinde, Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Baş konsullygy we Stambul welaýatynyň häkimligi tarapyndan Halkara Nowruz baýramçylygy mynasybetli dabaraly çäre geçiriler.

Nowruz baýramçylygy çäresine ähli Türkmenistanly talyplarymyzy we ildeşlerimizi çagyrýarys.

Nowruz baýramçylygy çäresi sagat 9:30 da başlanar.

Habarlaşmak Üçin:
Seýit Haknazarow: +90 536 448 4478
Azat Jepbarow: +90 554 691 8775
Uktam Islamkulow: +90 553 525 46 75

Degişli makalalar

Sporta Bolan Söýgi Durmuşa Bolan Söýgüdir

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Watandaşlarymyzy Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň Hem-de Magtymguly Pyragynyň Şygryýet Güni Bilen Gutlady

turkmenhabargullugy

Türkmenistanyň Prezidentiniň we Russiýanyň Prezidentiniň Arasynda Telefon Arkaly Söhbetdeşlik

syrach