33 C
Aşkabat
12.05.2021
BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar YKDYSADYÝET

“Eni Türkmenistan Limited” Kompaniýasy Tenderi Yglan Edýar:10.02.2021-09.03.2021

“Eni Turkmenistan Limited” kompaniýasy № – 10094700 suwy gysyp ýygnaýan yokary basyşly sorujy, ulanmaklyga girizmegi we işletmegi satyn aimak barada tender! yglan edýar.

Bäsleşigiň möhleti 2021-nji ýylyň Mart 09-njy, sagat 17:00 (ýerli wagty).

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniň adyna (elektron salgysy: viktoriya.nurberdiyeva@eni.tm we moez.sdouqa@eni.tm) ibermelidir.

Çeşme: oilgas.gov.tm

Degişli makalalar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Mejlisi

Türkmenistanyň Prezidenti Saud Arabystanynyň Patyşasyna Gynanç Bildirdi

Türkmenistanda Sudan Respublikasynyň Ilçisi Işe Başlady

syrach