32.9 C
Aşkabat
21.06.2022
BAŞ SAHYPA DURMUŞ Iň Täze Habarlar

NURY MEREDOW! YETENDİRDA ÇARE BARMY NEYLAYİN?‏

NURY MEREDOW! YETENDİRDA ÇARE BARMY NEYLAYİN?‏

 

OL BİR TURKMENİN İÇİNDEN DORAN, TÜRKMENİN WEPALY OGLYDYR. SEBABİ DİLİNDEN HALKA BOLAN HORMAT SYLAG DÜŞEN DALDİR
BİZ ONA OZ DİLİNE AYTSAK “ALLAJAN! YATAN YERİN YAGTY BOLSUN, İMANYN HEMRA BOLSUN NURYJAN!”.
GORGULİ OLAM EŞİDİŞİMİZ BOYUNCA SONKY DOWUR NEŞE OWRENİPDİ.
NEŞESİNİ GOYMAK ÜÇİN 5-10 YLYN İÇİNDEDE GOYMAK ÜÇİN KAN SOWEŞDİ.
YÖNE SONKY ALTY AYDA BAŞARDY TÜWELEM GAYRATY BİLEN.
ALLAN KOMEGİ BİLEN
TOYA BAŞLANDA “BİSİMİLLA…” DİYİP  SONRA SAGİNİP YZLY-YZYNA OZ SUNGATYNA SALYP  “RAHMAN-RAHYM”
“ALLAJAN HUDAYJAN BAGTLY BOLUN GOŞA GARRAAN” DİYİP BAŞLARDY.
NİYETİ PALİ DÜZÜW, PES GOWUNLİ DİYİLYANLERDENDİ.
ŞEYDİBEM KOPUN SOYGUSUNU ALDY. ADAMLARYN KALBYNYN AÇARYNYN SOYGUDEDİGİNİ BİLYARDİ.
SONKY ALBOMUNDA GEÇEN BAGŞYLARY  YATLAP “YETENDİRDA ÇARE BARMY NEYLEYİN”
DİYEN AYDYM ÇYKARDY.
GÖRGLİ BİR TOYDA AYDYMYN ŞOL YERİNDEDE YKYLYPDYR. YALNYŞMASAM (YALNYŞMASAM DİYİLEN ZAT YOK HABARDA YONEASLYNY SORAŞDYRARSYNDA)
YALNYŞMASAM ŞOL SEBABDENEM RENEMASYADA YATYP ARADAN CYKDY.
JYNAZASYNA 2000 TOWEREK ADAM BARYPDYR DİYDİRLER
 ALLAJAN! HUDAYJAN! YATAN YERİN YAGTY BOLSUN, İMANYN HEMRA BOLSUN NURYJAN!”.

İMANYN HEMRA BOLSUN.

NURY MEREDOW!

 

Degişli makalalar

Türkmenistanyň Prezidenti Karara Gol Çekdi

Birža Täzelikleri

turkmenhabargullugy

Üstünlikler we Şowsuzlyklar