13.9 C
Aşkabat
03.12.2023
BAŞ SAHYPA DURMUŞ Iň Täze Habarlar SAGLYK

Saglyk Öýleriniň Gije-Gündizleýin Işleýän Telefon Belgileri

№­

Eda­ra­nyň­ ady­­ ­ ­ ­

Te­le­fon­bel­gi­ler

Aş­ga­bat ­şä­heri,­ 1-nji­ sag­lyk­ öýi­ ­

45-21-73

Aş­ga­bat­ şä­heri,­ 2-nji­ sag­lyk­ öýi­ ­

34-41-40

Aş­ga­bat­ şä­heri,­3-nji­ sag­lyk ­öýi­­ ­

76-80-87,­76-57-97

Aş­ga­bat­ şä­heri,­4-nji­ sag­lyk­ öýi­ ­

37-42-86

Aş­ga­bat­ şä­heri,­5-nji­ sag­lyk­ öýi­­ ­

27-45-06,­27-45-28

Aş­ga­bat­ şä­heri,­6-njy ­sag­lyk ­öýi­ ­

23-09-03

Aş­ga­bat­ şä­heri,­7-nji­ sag­lyk­ öýi­ ­

26-74-32

Aş­ga­bat­ şä­heri,­8-nji­ sag­lyk­ öýi­ ­

27-78-22

Aş­ga­bat­ şä­heri,­9-njy­ sag­lyk ­öýi­ ­

26-03-15

10­

Aş­ga­bat­ şä­heri,­10-njy ­sag­lyk ­öýi­ ­

48-29-80

11­

Aş­ga­bat­ şä­heri,­11-nji­ sag­lyk­ öýi­ ­

95-73-12

12­

Aş­ga­bat­ şä­heri,­12-nji­ sag­lyk­ öýi­ ­

32-10-22

13­

Aş­ga­bat­ şä­heri,­13-nji­ sag­lyk­ öýi­ ­

25-73-03

14­

Aş­ga­bat­ şä­heri,­14-nji­ sag­lyk­ öýi­ ­

51-56-70

15­

Aş­ga­bat­ şä­heri,­15-nji­ sag­lyk­ öýi­ ­

47-84-77

16­

Aş­ga­bat­ şä­heri,­16-njy­ sag­lyk ­öýi­ ­

97-67-98,­97-67-99

17­

Aş­ga­bat­ şä­her ­ça­ga­lar ­has­sa­ha­na­sy­ ­

92-71-97

18­

Be­je­riş-mas­la­hat­ be­riş­ mer­ke­zi­­

43-64-38

19­

Ýo­kanç ­ke­sel­le­ri­ mer­kez­le­ri­ mü­di­ri­ýe­ti­ ­

73-95-35

20­

Kar­dio­lo­gi­ýa­ yl­my-kli­ni­ki­ mer­kez­li­ has­sa­ha­na­

36-92-68

21­

Fi­zio­lo­gi­ýa­ yl­my-kli­ni­ki­ mer­kez­li­ has­sa­ha­na­

94-05-80

22­

Gaý­ra­go­ýul­ma­syz ­tiz ­kö­mek­ mer­ke­zi­ ­

90-79-35(36)

 

Degişli makalalar

Asyra Ýaň Salan “Hepdäň Owazy”

Türkmenistanyň Zenanlarynyň Dabaraly Maslahaty Geçirildi

syrach

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Atçylyk Toplumyna Baryp Gördi