2 C
Aşkabat
01/12/2020
BAŞ SAHYPA DURMUŞ Iň Täze Habarlar

Zenanlaryň Arasynda Ylmy Işleriň Milli Bäsleşigi Yglan Edildi

Zenanlaryň Arasynda Ylmy Işleriň Milli Bäsleşigi Yglan Edildi

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Ylymlar akademiýasy bilen bilelikde guran innowasion barlaglarynyň bäsleşigine akademiki institutlaryň zenan işgärleri çagyryldy. Bäsleşik ylym ugamynda işleýän zenanlary ylmy işe höweslendirmegi we olaryň jemgyýetdäki abraýyny ýokarlandyrmagy maksat edinýär.

Zenanlar birleşiginiň ýanynda döredilen Zenan alymlar kluby bäsleşigi geçirmek başlangyjy bilen çykyş etdi, ol ýurdumyzyň ylmynyň gazananlaryny wagyz etmekde we ylmy işlere ýaşlary çekmekde saldamly işleri alyp barýar. Ýurdumyzyň innowasiýa ulgamynda köp ugurly döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirmäge saldamly goşant goşýan zenanlaryň müňlerçesi bar.

Teklip edilýän işlere bildirilýän talaplar-olar wajyp, täzeçil we amaly ähmiýetli bolmaly. Bäsleşigiň jemi 12-nji iýunda, Ylymlar gününiň öň ýanynda jemlener.

Irina YMAMGULYÝEWA

 

Degişli makalalar

Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýe Respublikasynyň Prezidentine Gynanç Bildirdi

Hormatly Prezidentimiz we Gruziýanyň Premýer-Ministri Türkmen-Gruzin Hyzmatdaşlygynyň Geljegi Barada Pikir Alyşdylar

Türkmenistanyň Daşary Işler Ministriniň we Irlandiýanyň Daşary Işler Ministriniň Arasynda Telefon Arkaly Söhbetdeşlik