25.8 C
Aşkabat
10.06.2023
DURMUŞ Iň Täze Habarlar YLYM

Saňa garashýan!!!

Saňa garashýan!!!

Gördügüm günlere felek shaýatdyr

Men ýalan aýtsam onda aýypdyr

Dünýäde ölüm ellbetde haktyr

Ölüm saňa garashýan,nirde sen nirde

Ýatdyň kemine ençeme sapar

Bolmady bakdyň yene bir sapar

Soňunda satdyň ony bir sapar

Ölüm seni agtarýan,nirede sen nirde

Aldyň müňleriň shirin janyny

Aldyň Söýünden näzli Gülpamy

Aldyň sen menden sham-çyragymy

Ölüm saňa garashýan,nirde sen nirde

Rugsat bergiň doganlar bir söz sözläýin

Ýanýan ýüregime az su serpeýin

Atam üçin shirin jahandan geçeýin

Ýeri dolsa ölümlerden,ölümleri seçeýin

     Fazel Rahman

Degişli makalalar

Raýatlaryň Birek-Biregiňkä Gitmegi Hakynda Türkmenistanyň Hökümeti we Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Arasyndaky Ylalaşyk

turkmenhabargullugy

TÜRKMENISTANYN ARAGATNASYK MINISTRLIGI

syrach

Türkmen Futbolçysy «Totenhemiň» Oýunçysyna Üstünlik Arzuw Etdi