2 C
Aşkabat
28.01.2021
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar YKDYSADYÝET

Birža Täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 77-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna BAE-niň, Türkiýäniň, Owganystanyň we beýleki ýurtlaryň işewür toparlarynyň wekilleri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen binýatlyk ýagy, az kükürtli ýangyç mazudyny satyn aldylar. «Türkmengaz» döwlet konserninde öndürilen dürli görnüşli polietilen we polipropilen önümleri hem-de «Türkmenhimiýa» döwlet konserninde öndürilen karbamid döküni Russiýanyň, Şweýsariýanyň, Gonkongyň, Omanyň, Owganystanyň, Özbegistanyň we beýleki ýurtlaryň telekeçileriniň geleşikleriniň esasyny düzdi.

Bulardan başga-da, daşary ýurt puluna nah ýüplügi hem-de buýan köküniň gury galyndysyny Beýik Britaniýadan, BAE-den, Türkiýeden, Serbiýadan, Pakistandan, Azerbaýjandan gelen işewürler satyn aldylar.

Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 51 million 698 müň dollaryndan gowrak boldy.

Manat serişdelerine Russiýanyň, Beýik Britaniýanyň, BAE-niň, Pakistanyň, Ermenistanyň telekeçileri nah ýüplük we el haly önümlerini satyn aldylar. Geleşikleriň jemi bahasy 9 million 732 müň manatlykdan gowrak boldy.

Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin «Türkmengaz» döwlet konserninde öndürilen 43 million 631 müň manatlykdan gowrak ýokary dykyzlykly polietilen, şeýle hem pagta lintini satyn aldylar. TDH

 

Degişli makalalar

Türkmenistanyň Prezidenti Karara Gol Çekdi

syrach

Birža Täzelikleri

syrach

Wizalary Almak Üçin Gerekli Resminamalaryň Sanawy

turkmenhabargullugy