25 C
Aşkabat
14.05.2021
BAŞ SAHYPA Iň Täze Habarlar YKDYSADYÝET

Birža Täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 18-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirliklerinden, Gonkongdan, Türkiýeden, Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen dizel ýangyjyny we awtobenzini satyn aldylar Binýatlyk ýag BAE-niň, Gazagystanyň hem-de Owganystanyň işewürleriniň söwdalaşyklarynyň esasyny düzdi.

Mundan başga-da, daşary ýurt puluna nah ýüplük we awtoulag serişdesi ýerlenildi. Satyn alan ýurtlar: Türkiýe we Owganystan. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 14 million 142 müň dollaryndan gowrak boldy.

Manat serişdelerine Beýik Britaniýanyň we Türkiýäniň işewürler toparlarynyň wekilleri nah ýüplük, dürli lukmançylyk önümlerini satyn aldylar. Geleşikleriň umumy möçberi 774 müň manatlykdan gowrak boldy.

Degişli makalalar

Köýtendagyň Gözel Ýerleri Fotosuratlary

turkmenhabargullugy

Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň Mejlisinde 2016-njy Ýylda Harby we Hukuk Goraýjy Edaralaryň Alyp Baran Işleriniň Netijeleri Seljerildi

Adam Maýasy-Ýurdumyzyň Ykdysadyýetiniň Bäsdeşliginiň Esasy Şerti

syrach