21 C
Aşkabat
26/09/2020
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SPORT

Naýbaşy Ligasynda Bäşinji Tapgyryň Duşuşyklary Geçirildi

11-njy iýunda ýurdumyzyň futzal boýunça Naýbaşy ligasynyň 5-nji tapgyrynyň duşuşyklary geçirildi.

Bu tapgyrda garşydaşlaryndan üstün çykan “Daýhanbank”, “Gümrükçi” hem-de “Köpetdag” toparlary 12 utukdan toplap, ýaryş tertibinde öňdäki orunlary eýelemeklerini dowam edýärler.

Bu tapgyrdaky “Senagatbank” bilen “Deňizçi” toparlarynyň arasyndaky duşuşygyň wagty soňa süýşürildi.

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň sport toplumynda dowam edýän Naýbaşy liganyň altynjy tapgyry 13-nji iýunda geçiriler.

Çeşme: http://tff.com.tm/

Degişli makalalar

Öňdebaryjylar Nobatdaky Ýeňişlerini Gazandylar

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Harby Borçlulyk we Harby Gulluk Hakynda

Milli Liderimiz Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke Atçylyk Toplumyna Bardy

turkmenhabargullugy