6 C
Aşkabat
20.01.2021
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SPORT

Naýbaşy Ligasynda Bäşinji Tapgyryň Duşuşyklary Geçirildi

11-njy iýunda ýurdumyzyň futzal boýunça Naýbaşy ligasynyň 5-nji tapgyrynyň duşuşyklary geçirildi.

Bu tapgyrda garşydaşlaryndan üstün çykan “Daýhanbank”, “Gümrükçi” hem-de “Köpetdag” toparlary 12 utukdan toplap, ýaryş tertibinde öňdäki orunlary eýelemeklerini dowam edýärler.

Bu tapgyrdaky “Senagatbank” bilen “Deňizçi” toparlarynyň arasyndaky duşuşygyň wagty soňa süýşürildi.

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň sport toplumynda dowam edýän Naýbaşy liganyň altynjy tapgyry 13-nji iýunda geçiriler.

Çeşme: http://tff.com.tm/

Degişli makalalar

Türkmenistanyň Prezidenti elektron resminamalar dolanyşygy ulgamyny ösdürmek boýunça maslahat geçirdi

syrach

Palestina: Günbatar Kenarda ýerli geňeşlere saýlaw geçirilýär.

syrach

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Mejlisi