33 C
Aşkabat
12.05.2021
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SPORT

Naýbaşy Ligasynda Bäşinji Tapgyryň Duşuşyklary Geçirildi

11-njy iýunda ýurdumyzyň futzal boýunça Naýbaşy ligasynyň 5-nji tapgyrynyň duşuşyklary geçirildi.

Bu tapgyrda garşydaşlaryndan üstün çykan “Daýhanbank”, “Gümrükçi” hem-de “Köpetdag” toparlary 12 utukdan toplap, ýaryş tertibinde öňdäki orunlary eýelemeklerini dowam edýärler.

Bu tapgyrdaky “Senagatbank” bilen “Deňizçi” toparlarynyň arasyndaky duşuşygyň wagty soňa süýşürildi.

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň sport toplumynda dowam edýän Naýbaşy liganyň altynjy tapgyry 13-nji iýunda geçiriler.

Çeşme: http://tff.com.tm/

Degişli makalalar

Haryt-Çig Mal Biržalary we Birža Söwdasy Hakynda Türkmenistanyň Kanuny

turkmenhabargullugy

Ministrler Kabinetiniň Mejlisi

syrach

Din Işgärleri Däp-Dessurlaryň Özboluşlygyny Hem-de Ýörelgelerini Saklamagy Ara Alyp Maslahatlaşdylar