23 C
Aşkabat
12.05.2021

Etiketka : Duşuşyklary

BAŞ SAHYPA Iň Täze Habarlar SPORT

Futbol Çempionatymyzyň Altynjy Tapgyrynyň Ilkinji Duşuşyklary Geçirildi

turkmenhabargullugy
Ýurdumyzyň futbol çempionatynyň 6-njy tapgyrynyň çäginde duşuşyklaryň üçüsi geçirildi. Paýtagtymyzda “Altyn Asyr” bilen “Aşgabat” toparlarynyň arasynda geçirilen duşuşykda Ýazguly Hojageldiýewiň tälim berýänleri 4:1 hasabyndaky üstünliklerini...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SPORT

Bäşinji Tapgyryň Jemleýji Duşuşyklary Geçirildi

Ýokary liganyň futbol klublarynyň ýaşlar düzümleriniň gatnaşmagyndaky futbol boýunça Türkmenistanyň birinjiliginiň bäşinji tapgyrynyň jemleýji duşuşyklary Aşgabat hem-de Türkmenbaşy şäherlerinde geçirildi. Paýtagtymyzda geçirilen duşuşykda “Aşgabat II”...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SPORT

Ýaşlaryň Arasynda Türkmenistanyň Birinjiliginiň Duşuşyklary Ýaýbaňlandyrylar

18-nji aprelde ýokary liganyň futbol klublarynyň ýaşlar düzümleriniň gatnaşmagyndaky futbol boýunça Türkmenistanyň birinjiliginiň oýunlary ýaýbaňlandyrylar. Toparlaryň sekizisiniň gatnaşmagynda geçirilýän ýaşlar toparlarynyň arasyndaky çempionatyň oýunlarynyň wagtlaýynça...