9.8 C
Aşkabat
01.12.2022

Etiketka : Süýşürilen

BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SPORT

Futbol Boýunça Türkmenistanyň Çempionatynyň 2-nji Tapgyrynyň Wagty Süýşürilen Duşuşygy Geçiriler

Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň Eminler bölümi 30-njy aprelde geçiriljek futbol çempionatymyzyň 2-nji tapgyrynyň wagty süýşürilen duşuşygynyň eminlerini belli etdi. Bu duşuşykda geçen ýylyň çempiony “Altyn Asyr”...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SPORT

Ýaşlar Düzümleriniň Gatnaşmagyndaky Türkmenistanyň Birinjiliginiň 2-nji Tapgyrynyň Wagty Süýşürilen Duşuşygy Geçiriler

29-njy aprelde ýokary liganyň futbol klublarynyň ýaşlar düzümleriniň gatnaşmagyndaky futbol boýunça Türkmenistanyň birinjiliginiň ikinji tapgyrynyň wagty süýşürilen duşuşygy geçiriler. “Aşgabat” köpugurly stadionynyň türgenleşik meýdanynda geçiriljek...