37 C
Aşkabat
29/05/2020

Etiketka : Türkmenistanyň

BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar YKDYSADYÝET

Türkmenistanyň Nebitgaz Toplumyna Maýa Goýumlar Artýar

Türkmenistanyň ykdysady strategiýasynyň ileri tutulýan ugurlaryna laýyklykda, ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumyny diwersifikasiýalaşdyrmak we döwrebaplaşdyrmak üçin düýpli maliýe serişdeleri bölünip berilýär, ykdysadyýetiň öňdebaryjy pudagyna goýulýan maýalaryň möçberi...
BAŞ SAHYPA Iň Täze Habarlar SYÝASAT

Türkmenistanyň we Owganystanyň Prezidentleriniň Arasynda…

Türkmenistanyň we Owganystanyň Prezidentleriniň Arasynda Telefon Arkaly Söhbetdeşlik Geçirildi Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Ganiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik...
BAŞ SAHYPA Iň Täze Habarlar YLYM

Türkmenistanyň Ýokary Okuw Mekdepleriniň Talyplary Takyk Ylymlar we Ekologiýa Ugrundan Bäsleşdiler

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň (TITweUKI) guran ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasyndaky açyk II internet-olimpiadasynyň jemleýji tapgyry badalga aldy. Aň-paýhas bäsleşigine ýurduň ýokary...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SYÝASAT

Türkmenistanyň Prezidenti Sanly Wideoaragatnaşyk Arkaly Iş Maslahatyny Geçirdi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Maslahatyň...
BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SYÝASAT

Türkmenistanyň Prezidenti Bilen Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň Arasynda…

turkmenhabargullugy
Türkmenistanyň Prezidenti Bilen Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň Arasynda Telefon Arkaly Söhbetdeşlik Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan bilen telefon arkaly söhbetdeşligi boldy....
BAŞ SAHYPA Iň Täze Habarlar SPORT

Futbol Boýunça Türkmenistanyň Çempionatynyň 10-njy Tapgyrynyň Duşuşyklarynyň Eminleri…

Futbol Boýunça Türkmenistanyň Çempionatynyň 10-njy Tapgyrynyň Duşuşyklarynyň Eminleri Bellenildi Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň Eminler bölümi 23-nji maýda geçirilýän futbol çempionatymyzyň 10-njy tapgyrynyň eminlerini belli etdi. 23-nji...