33 C
Aşkabat
12.05.2021

Etiketka : Türkmenistanyň

BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar

Türkmenistanyň Daşary Işler Ministriniň Metbugat Brifingi

2021-nji ýylyň 16-njy ýanwarynda Aşgabatda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň üç infrastruktura desgalaryny – “Akina – Andhoý” beketleriniň aralygynda 30...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SAGLYK

Türkmenistanyň Prezidenti Karara Gol Çekdi «Raýatlaryň Saglygynyň Goralmagy Hakynda»

Türkmenistanyň Prezidentiniň «Saglyk» Döwlet maksatnamasyny, «Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakyndaky» Türkmenistanyň Kanunyny ýerine ýetirmek, ilatyň saglygyny berkitmek we ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça geçirilýän işleri has-da...
BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ Iň Täze Habarlar SPORT

Türkmenistanyň Hemişelik Bitaraplygynyň 25 Ýyllygy Mynasybetli Weloýörişler Geçirildi

Türkmenistanyň Awstriýa Respublikasyndaky Ilçihanasy tarapyndan Wena şäherinde Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygynyň dabaralarynyň çarçuwasynda bu şanly senä bagyşlanyp weloýörişler geçirildi. Bu çärä ÝHHG-nyň Baş sekretary,...
BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ Iň Täze Habarlar

Türkmenistanyň Rumyniýadaky Ilçihanasy Türkmenistanyň Bitaraplygynyň…

Türkmenistanyň Rumyniýadaky Ilçihanasy Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 Ýyllygy Mynasybetli Tegelek Stol Gurnady Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň derejesiniň şanly 25 ýyllygynyň bellenilmeginiň çäginde Türkmenistanyň Rumyniýadaky Ilçihanasy bu möhüm...