20.9 C
Aşkabat
26.09.2022

Etiketka : Çempionatynyň

BAŞ SAHYPA Iň Täze Habarlar SPORT

Futbol Boýunça Türkmenistanyň Çempionatynyň 10-njy Tapgyrynyň Duşuşyklarynyň Eminleri…

Futbol Boýunça Türkmenistanyň Çempionatynyň 10-njy Tapgyrynyň Duşuşyklarynyň Eminleri Bellenildi Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň Eminler bölümi 23-nji maýda geçirilýän futbol çempionatymyzyň 10-njy tapgyrynyň eminlerini belli etdi. 23-nji...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SPORT

Futbol Boýunça Türkmenistanyň Çempionatynyň 8-nji Tapgyrynyň Duşuşyklarynyň Eminleri Bellenildi

Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň Eminler bölümi 13-nji maýda badalga alýan futbol çempionatymyzyň 8-nji tapgyrynyň eminlerini belli etdi. 13-nji hem-de 14-njy maýda geçiriljek duşuşyklarda “Aşgabat” – “Şagadam”,...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SPORT

Futbol Boýunça Türkmenistanyň Çempionatynyň 2-nji Tapgyrynyň Wagty Süýşürilen Duşuşygy Geçiriler

Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň Eminler bölümi 30-njy aprelde geçiriljek futbol çempionatymyzyň 2-nji tapgyrynyň wagty süýşürilen duşuşygynyň eminlerini belli etdi. Bu duşuşykda geçen ýylyň çempiony “Altyn Asyr”...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SPORT

Ýurdumyzyň Futbol Çempionatynyň Bäşinji Tapgyryna Badalga Berildi

Maryda hem-de Aşgabatda duşuşyklaryň ikisi bilen Türkmenistanyň futbol çempionatynyň 5-nji tapgyryna badalga berildi. Marynyň “Energetik” stadionynda geçirilen duşuşykda paýtagtymyzyň “Altyn Asyr” topary ýer eýeleri “Energetik”...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SPORT

Futbol Boýunça Türkmenistanyň Çempionatynyň 5-nji Tapgyrynyň Duşuşyklarynyň Eminleri Bellenildi

Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň Eminler bölümi 25-nji aprelde badalga alýan futbol çempionatymyzyň 5-nji tapgyrynyň eminlerini belli etdi. 25-nji hem-de 26-njy aprelde geçiriljek duşuşyklarda “Energetik” – “Altyn...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SPORT

Futbol Boýunça Türkmenistanyň Çempionatynyň 4-nji Tapgyrynyň Duşuşyklarynyň Eminleri Bellenildi

Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň Eminler bölümi 19-njy aprelde badalga alýan futbol çempionatymyzyň 4-nji tapgyrynyň eminlerini belli etdi. 19-njy hem-de 20-nji aprelde geçiriljek duşuşyklarda “Altyn Asyr” –...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ Iň Täze Habarlar

Futbol Boýunça Türkmenistanyň Çempionatynyň 2-nji Tapgyrynyň Duşuşyklarynyň Eminleri Bellenildi

Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň Eminler bölümi futbol çempionatymyzyň 2-nji tapgyrynyň eminlerini belli etdi. 11-nji hem-de 12-nji martda geçiriljek duşuşyklarda “Merw” – “Energetik”, “Nebitçi” – “Şagadam” hem-de...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ Iň Täze Habarlar SPORT

Türkmenistanyň Futbol Çempionatynyň Kalendary

turkmenhabargullugy
6-njy martda  ýurdumyzyň 28-nji futbol çempionatyna badalga berler. Dört aýlawdan ybarat bolan futbol çempionatymyzda toparlaryň sekizisi (“Altyn Asyr”, “Ahal”, “Şagadam”, “Nebitçi”, “Aşgabat”, “Energetik”, “Merw”, “Köpetdag”)...