9.9 C
Aşkabat
17.10.2021

Etiketka : Ylmy-Barlaglary

BAŞ SAHYPA DURMUŞ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SYÝASAT

Türkmenistanyň DIM-de Hazar Deňzinde Ylmy-Barlaglary Geçirmek Hakyndaky Ylalaşygyň Taslamasy Ara Alnyp Maslahatlaşylýar

Türkmenistanyň DIM-de hazarýaka döwletleriniň bilermenleriniň «Hazar deňzinde ylmy-barlaglary geçirmek babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Hazarýaka döwletleriniň Hökümetleriniň arasyndaky Ylalaşygyň» taslamasyny ara alyp maslahatlaşmak boýunça ikinji duşuşygy...