28.9 C
Aşkabat
10.07.2024
BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar

Türk Şirketinin Açtığı $500 Milyonluk Dava Türkmenistan Lehine Sonuçlandı

Dünya Bankası Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıkları Çözüm Merkezi (ISCID), Türkiye’nin Sehil inşaat şirketinin açtığı 500 milyon ABD doları tutarındaki davayı Türkmenistan lehine sonuçlandırdı. Böylece Türkmenistan, en büyük yatırım sözleşmesi tahkim zaferini kazandı. İlgili haber, Türkmenistan’ın ISCID’deki çıkarlarını savunan Squire Patton Boggs hukuk şirketi tarafından salı günü yapılan basın açıklamasında yer aldı.

Muhammet Çap ve Sehil inşaat şirketinin Türkmenistan aleyhinde açtığı dava, Türkiye ile Türkmenistan arasında imzalanan ikili yatırım anlaşması temelinde Türk şirketi ve ana hissedarı tarafından dokuz yıl önce tescil edilmişti. Dava, Türkmenistan’daki su ve atık su arıtma tesisleri, demir çelik fabrikaları, okullar ve hükümet binalarının da dahil olduğu 32 inşaat projesini kapsamaktadır.

Sehil inşaat şirketi, sözleşme taraflarının sözleşmeden doğan yükümlülüklerini sürekli olarak geciktirdiklerini, düzenleyici işlemler temelinde şirket faaliyetlerinin engellendiği belirtti ve sözleşme haricinde yapılan işler için ek ödeme alma hakkına sahip olduğunu kaydetti. Türk şirketi ayrıca, haksız para cezalarına ve sözleşme feshine yönelik mahkeme kararlarına maruz kaldıkları iddiasında bulundu. Türkmenistan tarafı buna karşılık, Sehil inşaat şirketinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediğini, sözleşmelerin hatalı çalışma ve tamamlanmamış inşaatlerden ötürü feshedildiğini kaydetti.

Uluslararası Mahkeme, Türkmenistan aleyhindeki tüm iddiaları reddetti. Sehil şirketinin sözleşme taraflarının sözleşmeden doğan yükümlülükleri dahilinde ve ticari sıfatla hukuka uygun davrandığına, Türkmenistan mahkemelerinin, vergi makamlarının ve savcılarının Türkmenistan kanun ve usullerine uygun hareket ettiğine ve yasal süreci ihlal etmediğine karar verdi.

Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıkları Çözüm Merkezi, Nisan 2020’de Türkiye’nin Lotus Holding şirketinin de Türkmenistan aleyhindeki tüm iddialarını reddetmişti.

Degişli makalalar

İlham Aliýewiň 51 ýaşynyň bellenilip geçilmegi üçin 51 metrlik tort bişirildi.

syrach

Nebitiň Çykarylyşynyň Çäklendirilişine Gözegçilik Etmek Boýunça Iş Toparynyň Düzümi Tassyklanyldy

Pudaklaýyn Forumlar-2018: Ählumumy Logistika we Türkmenistanyň Prezidentiniň Başlangyçlary

turkmenhabargullugy