25.6 C
Aşkabat
12.05.2021
GÜNÜŇ WAKALARY

Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýä Iş Saparynda Boljak

Türkmenistanyň Ankaradaky baş ilçisi Ata Serdarowyň aýtmagyna görä Mart aýynyň 3-4 de Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň resmi iş saparyna geljekdigini aýtdy. Şol bir sanda Istanbulda boljak Türkmenistan halkara maýa goýum formy geçiriler. Halkara maýa goýum formyna Türk, Türkmen telekeçiler we Ministirlerimiz gatnaşar. 

Degişli makalalar

LGI we Coca-Cola Turkmenistan V Aziýa Oýunlarynyň Resmi Hemaýatkäri

turkmenhabargullugy

Bakla Özüniň Medal Ugrunda Ýaryşyny Aşgabatda Dowam Edermi?

Türkmenistan – Owganystan – Täjigistan demir ýolunyň gurluşygyna badalga berildi.

syrach