19.9 C
Aşkabat
26.05.2022
BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar TEHNOLOGİÝA

Uçýan Ulag

«ALI Technologies Inc» kompaniýasy uçýan motosiklleriň önümçiligini ýola goýmagy meýilleşdirýär. Kompaniýa täze ulagyny şu ýylyň güýzünde geçiriljek «Tokyo Motor Show» sergisinde tanyşdyrmagy göz öňünde tutýar. Häzirlikçe bu ulagyň 100 sanysy öndüriler. Onda häzirki zamanyň ösen tehnologiýa çözgütleri peýdalanylar. Ulag ýerden 10 metr belentlikde sagatda 200 kilometr tizlik bilen hereket eder.

Internet maglumatlary esasynda taýýarlan Gurban Gurbanow.  «Daşoguz habarlary» gazeti.

Çeşme: serhetabat-dovletabat.gov.tm

Degişli makalalar

Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýe Respublikasynyň Prezidentine Gynanç Bildirdi

syrach

The Wall Street Journal: Saud Arabystanynyň Nebiti Hiç Kime Gerek Däl Boldy

turkmenhabargullugy

Türkmenistanyň Prezidenti “Areti” we “Cifal” Kompaniýalarynyň Ýolbaşçylaryny Kabul Etdi

turkmenhabargullugy