24 C
Aşkabat
12.05.2021
BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar TEHNOLOGİÝA

Uçýan Ulag

«ALI Technologies Inc» kompaniýasy uçýan motosiklleriň önümçiligini ýola goýmagy meýilleşdirýär. Kompaniýa täze ulagyny şu ýylyň güýzünde geçiriljek «Tokyo Motor Show» sergisinde tanyşdyrmagy göz öňünde tutýar. Häzirlikçe bu ulagyň 100 sanysy öndüriler. Onda häzirki zamanyň ösen tehnologiýa çözgütleri peýdalanylar. Ulag ýerden 10 metr belentlikde sagatda 200 kilometr tizlik bilen hereket eder.

Internet maglumatlary esasynda taýýarlan Gurban Gurbanow.  «Daşoguz habarlary» gazeti.

Çeşme: serhetabat-dovletabat.gov.tm

Degişli makalalar

Magtymguly Adyndaky TDU-nyň Talyplary Ýokary Okuw Mekdepleriniň Talyplarynyň Arasynda Geçirilen Olimpiýadanyň Ýeňijileri

turkmenhabargullugy

Aziýa ugry: strategiki hyzmatdaşlyk ösüşiň täze tapgyryna çykýar

syrach

«Aşgabat 2017» Oýunlarynyň Açylyş Dabarasy Fotosuratlary