-1 C
Aşkabat
25.02.2021
BAŞ SAHYPA Iň Täze Habarlar SPORT

Ýurdumyzyň Futzal Boýunça Naýbaşy Ligasy Ýaýbaňlandyryldy

Şu gün, 9-njy iýunda duşuşyklaryň dördüsi bilen ýurdumyzyň futzal boýunça Naýbaşy ligasynyň duşuşyklary ýaýbaňlandyryldy.

Toparlaryň 8-siniň gatnaşmagynda 4 aýlawdan ybarat bolan Naýbaşy ligasynyň üç tapgyryndan soň belli sebäplere görä togtadylandygyny ýatladýarys.

Şu gün geçirilen dördünji tapgyryň duşuşyklaryndan soň toparlaryň dördüsi (“Gümrükçi”“Migrasiýa”, “Daýhanbank”, “Köpetdag”) 9 utukdan toplamagy başardylar. Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň sport toplumynda dowam edýän Naýbaşy liganyň bäşinji tapgyry 11-nji iýunda geçiriler.

Ilkinji gezek Naýbaşy ligasy ady bilen geçirilýän ýaryşyň duşuşyklary Aşgabat we Türkmenbaşy şäherlerinde, şeýle-de, Daşoguz hem-de Mary welaýatlarynda geçiriler.

 

 IV tapgyryň netijeleri:                         

Oýun 13 “Olimp” “Gümrükçi” 1:9
Oýun 14 “Serhetçi” “Migrasiýa” 4:6
Oýun 15 “Deňizçi” “Daýhanbank” 2:6
Oýun 16 “Köpetdag” “Senagatbank” 2:1

 

IV TAPGYRDAN

SOŇ ÝARYŞ TABLISASY:

T/b TOPARLAR O Ý D U T +/- U
 
1.   GÜMRÜKÇI 4 3 0 1 198 +11 9
2.   KÖPETDAG 4 3 0 1 165 +11 9
3.   MIGRASIÝA 4 3 0 1 18-10 +8 9
4.   DAÝHANBANK 4 3 0 1 19-14 +5 9
5.   SENAGATBANK 4 2 0 2 21-7 +14 6
6.   DEŇIZÇI 4 2 0 2 14-13 +1 6
7.   SERHETÇI 4 0 0 4 12-33 -21 0
8.   OLIMP 4 0 0 4 2-31 -29 0

Bellik: O-oýun, Ý-ýeňiş, D-deňlik, U-utulyş, T-toplar, (+/)-top gatnaşygy;U-utuk;

 

TÜRKMENISTANYŇ NAÝBAŞY FUTZAL LIGASYNYŇ 1-nji hem-de 2-nji AÝLAWLARYNYŇ SENENAMASY

 

11.06.2020 ý. V-tapgyr                           

Oýun 17 “Daýhanbank” “Olimp” 11:00
Oýun 18 “Gümrükçi” “Serhetçi” 13:00
Oýun 19 “Senagatbank” “Deňizçi” 15:00
Oýun 20 “Migrasiýa” “Köpetdag” 17:00

 

13.06.2020 ý. VI-tapgyr                          

Oýun 21 “Olimp” “Serhetçi” 11:00
Oýun 22 “Köpetdag” “Gümrükçi” 13:00
Oýun 23 “Deňizçi” “Migrasiýa” 15:00
Oýun 24 “Daýhanbank” “Senagatbank” 17:00

 

15.06.2020 ý. VII-tapgyr                         

Oýun 25 “Senagatbank” “Olimp” 11:00
Oýun 26 “Serhetçi” “Köpetdag” 13:00
Oýun 27 “Gümrükçi” “Deňizçi” 15:00
Oýun 28 “Migrasiýa” “Daýhanbank” 17:00

 

17.06.2020 ý. VIII-tapgyr                        

Oýun 29 “Serhetçi” “Olimp” 11:00
Oýun 30 “Gümrükçi” “Köpetdag” 13:00
Oýun 31 “Migrasiýa” “Deňizçi” 15:00
Oýun 32 “Senagatbank” “Daýhanbank” 17:00

 

19.06.2020 ý. IX-tapgyr                        

Oýun 33 “Olimp” “Daýhanbank” 11:00
Oýun 34 “Serhetçi” “Gümrükçi” 13:00
Oýun 35 “Deňizçi” “Senagatbank” 15:00
Oýun 36 “Köpetdag” “Migrasiýa” 17:00

 

24.06.2020 ý. X-tapgyr                            Mary welaýaty

Oýun 37 “Gümrükçi” “Olimp” 11:00
Oýun 38 “Migrasiýa” “Serhetçi” 13:00
Oýun 39 “Daýhanbank” “Deňizçi” 15:00
Oýun 40 “Senagatbank” “Köpetdag” 17:00

 

25.06.2020 ý. XI-tapgyr                             

Oýun 41 “Olimp” “Deňizçi” 11:00
Oýun 42 “Serhetçi” “Senagatbank” 13:00
Oýun 43 “Gümrükçi” “Migrasiýa” 15:00
Oýun 44 “Köpetdag” “Daýhanbank” 17:00

 

26.06.2020 ý. XII-tapgyr                             

Oýun 45 “Migrasiýa” “Olimp” 11:00
Oýun 46 “Daýhanbank” “Serhetçi” 13:00
Oýun 47 “Senagatbank” “Gümrükçi” 15:00
Oýun 48 “Deňizçi” “Köpetdag” 17:00

 

09.07.2020 ý. XIII-tapgyr                          Aşgabat şäheri

Oýun 49 “Olimp” “Köpetdag” 11:00
Oýun 50 “Serhetçi” “Deňizçi” 13:00
Oýun 51 “Gümrükçi” “Daýhanbank” 15:00
Oýun 52 “Migrasiýa” “Senagatbank” 17:00

 

10.07.2020 ý. XIV-tapgyr                        

Oýun 53 “Senagatbank” “Olimp” 11:00
Oýun 54 “Serhetçi” “Köpetdag” 13:00
Oýun 55 “Gümrükçi” “Deňizçi” 15:00
Oýun 56 “Migrasiýa” “Daýhanbank” 17:00

Çeşme: http://tff.com.tm/

Degişli makalalar

Milli Liderimiz Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke Atçylyk Toplumyndaky Dabaralara Gatnaşdy

turkmenhabargullugy

Kaka etrabynyň Serdar Pagta Egirýän Fabriginiň Täze Bölümi Ýylda 1300 Tonna Towlanan Ýüplük Öndürer

turkmenhabargullugy

Daşoguzly Nakgaşlar we Heýkeltaraşlar Öz Işlerini V Aziada Bagyşlaýarlar