23 C
Aşkabat
11.05.2021

Etiketka : Ýurdumyzyň

BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SYÝASAT

Türkmenistanyň Prezidenti Ýurdumyzyň Konstitusiýasynyň we Döwlet Baýdagynyň Güni Mynasybetli Guralan Dabaralara Gatnaşdy

Şu gün Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan ählihalk baýramy bolan ýurdumyzyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň gününi giňden dabaralandyrýar. Paýtagtymyzda milli senenamamyzda möhüm orun eýeleýän şanly sene mynasybetli...
BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ Iň Täze Habarlar SYÝASAT

Ýurdumyzyň DIM-niň Hem-de Oba Hojalygy we Tebigaty Goramak Ministrliginiň Işgärleri UNEP-iň Strategiýasyny Onlaýn Görnüşde Ara Alyp Maslahatlaşmaga Gatnaşdylar

turkmenhabargullugy
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň edara binasynda Birleşen Milletler Guramasynyň Daşky gurşaw baradaky maksatnamasynyň 2022-2025-nji ýyllar üçin orta möhletli strategiýasyny taýýarlamak boýunça meseleleri ara alyp maslahatlaşmak...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SPORT

Ýurdumyzyň Futbol Çempionatynyň Bäşinji Tapgyryna Badalga Berildi

Maryda hem-de Aşgabatda duşuşyklaryň ikisi bilen Türkmenistanyň futbol çempionatynyň 5-nji tapgyryna badalga berildi. Marynyň “Energetik” stadionynda geçirilen duşuşykda paýtagtymyzyň “Altyn Asyr” topary ýer eýeleri “Energetik”...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar YKDYSADYÝET

Ýurdumyzyň Telekeçilik Birleşmesiniň Wekilleri Oba Hojalyk Ekinleriniň Eksportuny Artdyrýarlar

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary ýanwar-fewral aýlarynda 6,5 müň tonna pomidor, 3,6 müň tonnadan gowrak däneli-kösükli ekinleri, 76 tonna bakja we gök ekinlerini, şeýle...