36 C
Aşkabat
14/08/2020
BAŞ SAHYPA DURMUŞ Iň Täze Habarlar YKDYSADYÝET

Aşgabadyň Iň Baýry AÝGB-nyň Durky Täzelenýär

Aşgabadyň Sowet Soýuzynyň Gahrymany Gurban Durdy köçesindäki (30-njy etrapça) awtoulaglara ýangyç guýýan bekediň durky dolulygyna täzelener. Paýtagtyň AÝGB-ny döwrebaplaşdyrmak boýunça işleri «Türkmennebitönümleri» Baş müdirliginiň hojalyk hasaplaşygynda işleýän abatlaýyş-gurluşyk kärhanasy amala aşyrýar.

Şu günler bekediň meýdanyny giňeltmek boýunça işler alnyp barylýar. Ýangyç saklanylýan gaplar täze ýere geçiriler we ýangyç paýlaýan enjamlaryň sany artdyrylar.

Şäheriň iň baýry AÝGB-nyň biriniň durkunyň üýtgedilmegi we enjamlarynyň çalşylmagy awtoulaglara hyzmat etmegi amatlaşdyrmaga mümkinçilik berer hem-de desganyň ekologiýa taýdan howpsuzlyk derejesini ýokarlandyrar.

Wladimir KOMAROW
Çeşme: turkmenistan.gov.tm

Degişli makalalar

Türkmenistanda Saýlawlary we Sala Salşyklary Geçirmek Baradaky Merkezi Topar Uçastok we Okrug Toparlarynyň Işgärleri Üçin Seminarlary Gurady

turkmenhabargullugy

Daşary Ýurtly Hyzmatdaşlar Bilen Nobatdaky Duşuşyklar we Wideomaslahatlar Geçirildi

turkmenhabargullugy

Döwlet Eýeçiligindäki Kärhanalary Hususylaşdyrmagyň Oňyn Netijeleri