16 C
Aşkabat
21/10/2020

Etiketka : Raýatlaryň

BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SAGLYK

Türkmenistanyň Prezidenti Karara Gol Çekdi «Raýatlaryň Saglygynyň Goralmagy Hakynda»

Türkmenistanyň Prezidentiniň «Saglyk» Döwlet maksatnamasyny, «Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakyndaky» Türkmenistanyň Kanunyny ýerine ýetirmek, ilatyň saglygyny berkitmek we ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça geçirilýän işleri has-da...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ Iň Täze Habarlar

Raýatlaryň Birek-Biregiňkä Gitmegi Hakynda Türkmenistanyň Hökümeti we Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Arasyndaky Ylalaşyk

turkmenhabargullugy
RAÝATLARYŇ BIREK-BIREGIŇKÄ GITMEGI HAKYNDA TÜRKMENISTANYŇ HÖKÜMETI BILEN RUSSIÝA FEDERASIÝASYNYŇ HÖKÜMETINIŇ ARASYNDAKY   Y L A L A Ş Y K Mundan beýläk Taraplar diýlip atlandyrylýan Türkmenistanyň...