33 C
Aşkabat
12.05.2021
BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ DURMUŞ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar YLYM

Türkiýede Bilim Almak Üçin-“Atavatan Danışmanlık LTD”

Türkiýede bilim almak isleýän Türkmenistanly ýaşlara maslahat we terjime hyzmatlaryny hödürleýän we öz işini Stambul şäherinde alyp barýan “Atavatan Danışmanlık Yayıncılık, Tercüme, Turizm ve Bilişim Ltd” şereketi 2021-nji ýylda halkara okuw babatda mümkinçilikleriň artmagyna garaşýar. Halkara derejesindäki uniwersitetlerde bilim almak isleýän türkmen ýaşlary “Atavatan Danışmanlık” şereketiniň üsti bilen Türkiýäniň iň abraýly we Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan hem diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdeplerinde bilim alyp bilerler. “Atavatan Danışmanlık” şereketi Bahçeşehir uniwersiteti, Medipol uniwersiteti ýaly birnäçe abraýly ýokary okuw jaýynyň ygtyýarly wekili bolup durýar.

“Atavatan Danışmanlık LTD” diňe bir ýokary okuw mekdebine ýerleşmek boýunça maslahat hyzmatyny bermän, eýsem, ýokary okuw mekdebine ýerleşmek üçin zerur bolan resminamalaryň terjimesi ulgamynda hem öz hyzmatlaryny hödürleýär.

Merkezde halkara täjirçilik resminamalaryň, hukuk resminamalaryň, diplomlaryň, pasportlaryň, attestatlaryň, ynanç hatlaryň, dogluş hakynda we nikalaşmak hakynda şahadatnamalaryň we beýleki resminamalaryň terjime hyzmatlary hem berilýär.

Intellektual telekeçilik kadalaryna laýyk hereket edýän “Atavatan Danışmanlık LTD” kompaniýasynyň ýolbaşçylary we işgärleri Stambul şäherinde hereket edýän Türkmenistanlylar Raýdaşlyk jemgyýeti bilen ýakyndan hyzmatdaşlyk edýär we Jemgyýetiň geçirýän çärelerine hemaýatkärlik berýär.

“Atavatan Danışmanlık LTD” kompaniýasy saýtymyz tarapyndan geçirilýän “Ata Watan Eserleri” bäsleşiklerinde hem hemaýatkär bolup çykyş edýär.

Türkiýede bilim almak we terjime hyzmatlary boýunça habarlaşmak üçin

“Atavatan Danışmanlık ve Tercüme Merkezi”-niň salgysy:

Aksaray mahallesi, Koçibey sokak, Erler Apt No:34 D:7 Gat:4 Fatih/ Stambul

e-mail salgysy : atavatanltd@gmail.com

Telefon:

+90 532 401 71 52

+90 530 251 36 73

+90 212 633 40 00

“Atavatan Danışmanlık LTD” kompaniýasynyň “Google” kartasynda ýerleşýän salgysyny tapmak üçin aşakdaky suratyň üstüne basyň!

Çeşme: Atavatan Türkmenistan

 

Degişli makalalar

Türkmenistanyň Saud Arabystanyndaky Medeniýet Günleri Tamamlandy

syrach

Türkmenistanda Ekologik Howpsuzlyk Hakynda Kanun Güýje Girdi

Türkmen Gawuny.

syrach