10 C
Aşkabat
26/11/2020
BAŞ SAHYPA DURMUŞ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar

Türkmenistan Howa Ýollarynyň Ýerli Gatnawlarynyň Ugry we Tertibi

2020-nji ýylyň 11-nji maýyndan amala aşyryljak ýolagçy howa gatnawlaryň tertibi

Aşgabatdan uçýan wagty:

Uçuşyň Ugry Gatnaw

Belgisi

Hepdäniň

Günleri

Uçýan

Wagty

Gonýan

Wagty

Aşgabat-Daşoguz T5-101 her gün 06-00 06-50
Aşgabat-Daşoguz T5-103 2,4,6 15-00 15-50
Aşgabat-Daşoguz T5-105 1,3,5,7 18-00 18-50
Aşgabat-Türkmenabat T5-171 her gün 06-10 07-00
Aşgabat-Türkmenabat T5-181 1,3,5 15-30 16-20
Aşgabat-Türkmenabat Т5-163 2,4,6,7 18-00 18-50
Aşgabat-Mary Т5-127 her gün 06-20 07-00
Aşgabat-Mary T5-125 4,7 13-00 13-40
Aşgabat-Mary T5-135 1,2,3,5,6 17-40 18-20
Aşgabat-Türkmenbaşy T5-241 her gün 08-30 09-30
Aşgabat-Türkmenbaşy T5-247 her gün 19-20 20-20

 

Daşoguzdan uçýan wagty:

Uçuşyň Ugry Gatnaw

Belgisi

Hepdäniň

Günleri

Uçýan

Wagty

Gonýan

Wagty

Daşoguz-Aşgabat T5-102 her gün 07-50 08-40
Daşoguz-Aşgabat T5-104 2,4,6 21-05 21-55
Daşoguz-Aşgabat T5-106 1,3,5,7 19-50 20-40
Daşoguz-Mary T5-227 4,7 16-50 18-00
Daşoguz-Türkmenbaşy T5-236 2,4,6 16-50 18-05
Daşoguz-Türkmenbaşy T5-382 1,3,5 19-15 20-05

 

Türkmenabatdan uçýan wagty:

Uçuşyň

Ugry

Gatnaw

Belgisi

Uçýan Güni Uçýan

Wagty

Gonýan

Wagty

Türkmenabat-Aşgabat T5-172 her gün 08-00 08-50
Türkmenabat-Aşgabat T5-182 1,3,5 21-05 21-55
Türkmenabat-Aşgabat T5-164 2,4,6,7 19-50 20-40
Türkmenabat-Daşoguz T5-381 1,3,5 17-20 18-15

 

Marydan uçýan wagty:

Uçuşyň

Ugry

Gatnaw

Belgisi

Uçýan Güni Uçýan

Wagty

Gonýan

Wagty

Mary-Aşgabat T5-128 her gün 08-00 08-40
Mary-Aşgabat T5-126 4,7 19-00 19-40
Mary-Aşgabat T5-136 1,2,3,5,6 19-20 20-00
Mary-Daşoguz T5-228 4,7 14-40 15-50

 

Türkmenbaşydan uçýan wagty:

Uçuşyň

Ugry

Gatnaw

Belgisi

Uçýan

Güni

Uçýan

Wagty

Gonýan

Wagty

Türkmenbaşy-Aşgabat T5-242 her gün 10-30 11-30
Türkmenbaşy-Aşgabat T5-248 her gün 21-20 22-20
Türkmenbaşy-Daşoguz T5-235 2,4,6 19-05 20-05

* uçuş rejesi üýtgäp biler

Degişli makalalar

Garaşsyz, Hemişelik Bitarap Türkmenistanyň Edermen Oba Zähmetkeşlerine, Hasyl Ussatlaryna we Ähli Halkyna

turkmenhabargullugy

Togsan Gat Donly, Ýokumly Hem Şypaly

turkmenhabargullugy

Ekran Bilen Bezelen Awtoulag

turkmenhabargullugy