13 C
Aşkabat
28.01.2021

Etiketka : Tertibi

BAŞ SAHYPA DURMUŞ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar

Aşgabat Şäherindäki Teatrlarda 2020-nji Ýylyň 29-31-nji Maýy Aralygynda…

Aşgabat Şäherindäki Teatrlarda 2020-nji Ýylyň 29-31-nji Maýy Aralygynda Görkeziljek Sahna Oýunlarynyň Tertibi Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş drama teatry 29.05.2020 ý. «Mejbury tebip bolan»...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ Iň Täze Habarlar

Welaýat Teatrlarynda 2020-nji Ýylyň 16-17-nji Maýy Aralygynda Görkeziljek Sahna Oýunlarynyň Tertibi

Welaýat teatrlarynda 2020-nji ýylyň 16-17-nji maýy aralygynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi Balkan welaýatynyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky döwlet drama teatry 16.05.2020 ý. «Ýüpek ýoluň ýüregi»...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ Iň Täze Habarlar

Aşgabat Şäherindäki Teatrlarda 2020-nji Ýylyň 15-17-nji Maýy Aralygynda Görkeziljek Sahna Oýunlarynyň Tertibi

Aşgabat şäherindäki teatrlarda 2020-nji ýylyň 15-17-nji maýy aralygynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş drama teatry 15.05.2020 ý. «Söýgi hem mekirlik»...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar

2020-nji Ýylyň 21-26-njy Aprel Aralygynda Tomaşaçylara Görkeziljek Kinofilmleriň we Konsertleriň Tertibi

turkmenhabargullugy
Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň «Kinowideohyzmat» birleşiginiň garamagyndaky kinoteatrlarda we kinokonsert merkezinde 2020-nji ýylyň 21-26-njy aprel aralygynda tomaşaçylara görkeziljek kinofilmleriň we konsertleriň tertibi «Türkmenistan» kinokonsert merkezinde 1...