28.9 C
Aşkabat
10.07.2024

Etiketka : Türkmenistan

BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar

«Türkmenistan» Awiakompaniýasy Täze Promo Nyrhy (Stambul–Türkmenistan-157 USD)

turkmenhabargullugy
Türkmenistan Howa Ýollary Habar Berýär: «Türkmenistan» awiakompaniýasy diňe Türkmenistanyň raýatlary üçin Promo nyrhyny wagtlaýyn ýola goýýar we ýolagçylaryň goşlaryny daşamak boýunça täze konsepsiýasyny hödürleýär! «Türkmenistan»...
BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ DURMUŞ Iň Täze Habarlar

Türkmenistan Howa Ýollarynyň Edaralarynyň we Wekillikleriniň Salgylary

turkmenhabargullugy
Türkmenistanyň çäginde: «Türkmenhowaýollary» gullugynyň howa gatnawlarynyň Baş gullugy ş.Aşgabat Oguzhan köçesi 211 tel: +99312 39-17-01 faks: +99312 95-73-91 E-mail: gavs@turkmenarlines.com Daşoguz halkara howa menzili 746300,...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SPORT

Futbol Boýunça Türkmenistanyň Çempionatynyň 9-njy Tapgyrynyň Duşuşyklarynyň Eminleri Bellenildi

turkmenhabargullugy
Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň Eminler bölümi 18-nji maýda badalga alýan futbol çempionatymyzyň 9-njy tapgyrynyň eminlerini belli etdi. 18-nji hem-de 19-njy maýda geçiriljek duşuşyklarda “Köpetdag” – “Aşgabat”,...
BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ Iň Täze Habarlar SYÝASAT

Türkmenistan we BAE Özarabähbitli Hyzmatdaşlygy Ösdürmek Bilen Bagly Meseleleri Ara Alyp Maslahatlaşdylar

2020-nji ýylyň 13-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň we Birleşen Arap Emirlikleriniň arasynda sanly wideo aragatnaşyk ulgamy arkaly DIM-ara geňeşmeleri geçirildi. Türkmen wekiliýetine Daşary...
BAŞ SAHYPA Iň Täze Habarlar YKDYSADYÝET

Türkmenistan we «UK Export Finance» Hyzmatdaşlygy Işjeňleşdirmegi Meýilleşdirýär

Beýik Britaniýanyň «UK Export Finance» hökümet eksport-karz edarasynyň wekilleri bilen Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde geçirilen onlaýn duşuşykda maliýe ulgamynda we anyk maýa goýum taslamalaryny...
BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ Iň Täze Habarlar YLYM

Türkmenistan Bilen ÝUNESKO-nyň Durnukly Ösüş Maksatlaryny Durmuşa Geçirmek Ugrundaky Hyzmatdaşlygy

2020-nji ýylyň 11-nji maýynda Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet boýunça guramasynyň (ÝUNESKO) wekilleri bilen wideo aragatnaşyk arkaly maslahat beriş duşuşygy geçirildi. Duşuşyga Türkmenistanyň...
BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ Iň Täze Habarlar SYÝASAT

Türkmenistan-BMG: Parahatçylyk Döredijilik Maksadynda Hyzmatdaşlyk

BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkezinde geçirilen iş duşuşygynda Zorlukly ekstremizmiň öňüni almak we terrorçylyga garşy hereket etmek boýunça Türkmenistanyň Milli...