10.9 C
Aşkabat
15.01.2022
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SYÝASAT

Türkmenistanyň Prezidenti Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Ýolbaşçylaryna Gynanç Bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Ýolbaşçylaryna Gynanç Bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Federal Prezidenti Ýoahim Gauga hem-de Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Federal Kansleri Angela Merkele Berlin şäherinde bolup geçen, adam pidalaryna we şikes ýetmelerine getiren heläkçilik zerarly çuňňur gynanç bildirdi.

Döwlet Baştutanymyz şu agyr pursatda Türkmenistanyň halkynyň hem-de Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan gurban bolanlaryň dogan-garyndaşlaryna we ýakynlaryna ýürekden gynanjyny hem-de medet beriji sözlerini, ejir çekenlere bolsa, tiz wagtda sagalmaklary baradaky arzuwlaryny beýan etdi.

Degişli makalalar

Köpçülikleýin Habar Beriş Serişdeleri Üçin Maglumat

turkmenhabargullugy

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi.

syrach

Ulag ýollary hakynda.

syrach