37.9 C
Aşkabat
06.08.2022
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SYÝASAT

Türkmenistanyň Prezidenti Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Ýolbaşçylaryna Gynanç Bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Ýolbaşçylaryna Gynanç Bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Federal Prezidenti Ýoahim Gauga hem-de Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Federal Kansleri Angela Merkele Berlin şäherinde bolup geçen, adam pidalaryna we şikes ýetmelerine getiren heläkçilik zerarly çuňňur gynanç bildirdi.

Döwlet Baştutanymyz şu agyr pursatda Türkmenistanyň halkynyň hem-de Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan gurban bolanlaryň dogan-garyndaşlaryna we ýakynlaryna ýürekden gynanjyny hem-de medet beriji sözlerini, ejir çekenlere bolsa, tiz wagtda sagalmaklary baradaky arzuwlaryny beýan etdi.

Degişli makalalar

Türkmenistanyň Prezidenti Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň Göçme Mejlisini Geçirdi

turkmenhabargullugy

Türkmenistanyň Wekiliýetiniň Marokko Patyşalygyna Sapary

Türkmenistan Fotosuratlary 48