7.3 C
Aşkabat
01.12.2022
BAŞ SAHYPA Iň Täze Habarlar SPORT

Futbol Boýunça Türkmenistanyň Çempionatynyň 10-njy Tapgyrynyň Duşuşyklarynyň Eminleri…

Futbol Boýunça Türkmenistanyň Çempionatynyň 10-njy Tapgyrynyň Duşuşyklarynyň Eminleri Bellenildi

Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň Eminler bölümi 23-nji maýda geçirilýän futbol çempionatymyzyň 10-njy tapgyrynyň eminlerini belli etdi.

23-nji maýda geçiriljek duşuşyklarda “Aşgabat” – “Energetik”, “Nebitçi” – “Köpetdag” hem-de “Merw” – “Ahal” toparlary duşuşarlar. Bu tapgyrda bolmaly “Altyn Asyr” – “Şagadam” toparlarynyň arasyndaky duşuşyk 17-nji iýuna süýşürildi.

10-njy tapgyryň duşuşyklary:

23.05.2020 ý. (şenbe)

“Aşgabat” – “Energetik”

Geçirilýän ýeri: “Nusaý” stadiony (Aşgabat ş.)

Başlanýan wagty: 18:15

Duşuşygyň emini: Begenç Allaberdiýew (Aşgabat ş.)

Kömekçi eminler: Pälwan Pälwanow (Daşoguz ş.), Ezizmyrat Annamyradow (Balkanabat ş.)

Ätiýaçdaky emin: Akmyrat Jumaýew (Aşgabat ş.)

Gözegçi emin: Eldar Ramazanow (Aşgabat ş.)

“Nebitçi” – “Köpetdag”

Geçirilýän ýeri: “Sport toplumy” stadiony (Balkanabat ş.)

Başlanýan wagty: 18:30

Duşuşygyň emini: Babanazar Haknazarow (Aşgabat ş.)

Kömekçi eminler: Berdimämmetd Atdyýew (Tejen ş.), Ýusup Jumamyradow (Aşgabat ş.)

Ätiýaçdaky emin: Alibek Sapaýew (Daşoguz ş.)

Gözegçi emin: Geldi Öwezow (Aşgabat ş.)

“Merw” – “Ahal”

Geçirilýän ýeri: “Sport toplumy” stadiony (Mary ş.)

Başlanýan wagty: 18:00

Duşuşygyň emini: Arslan Goşşanow (Tejen ş.)

Kömekçi eminler: Eziz Ýazmyradow (Aşgabat ş.), Myrat Nurberdiýew (Aşgabat ş.)

Ätiýaçdaky emin: Çarymyrat Gurbanow (Aşgabat ş.)

Gözegçi emin: Hudaýnazar Rejepow (Aşgabat ş.)

“Altyn Asyr” – “Şagadam” (geçirilen 17.06.2020 ý.)

Çeşme: http://tff.com.tm/

Degişli makalalar

Birleşen Arap Emirlikleriniň Prezidenti we Kuweýt Döwletiniň Emiri Türkmenistanyň Prezidentini Oraza Aýynyň Gelmegi Bilen Gutlady

Ahalteke Kubogy Ugrundaky Özbaşdak we Toparlaýyn Geçiriljek Ýaryş Aşgabat 2017-niň Atly Sportuna Badalga Berer

DIM-de Türkmenistanda Saglygy Goraýyş Ulgamynyň Işi Barada Maglumat Beriş Duşuşygy-Brifing Geçirildi