27 C
Aşkabat
24/09/2020
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SAGLYK

Uçara Hasaba Alynmak Üçin Täze Düzgünler

Aşgabat şäherine gelýän we welaýatlara gatnaýan ýolagçylar üçin 2020-nji 10-njy awgustyndan başlap, saglyk kepilnamasy esasynda hereket etmek düzgüni girizilýär. Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň garamagyndaky edaralar tarapyndan 72 (ýetmiş iki) sagat möhlet bilen berlen saglyk kepilnamasy bolmadyk ýagdaýynda uçara goýberilmejekdigi barada habar berýäris.

Çeşme: turkmenistanairlines.tm

Degişli makalalar

“Eni Turkmenistan Limited” Kompaniýasy Bäsleşik Yglan Edýär

Hytaý Energiýa Sarp Edilişiň Öňki Tertibine Tiz Dolanmaga Umyt Edýär…

BİLDİRİŞ

turkmenhabargullugy