3 C
Aşkabat
29/11/2020
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SAGLYK

Uçara Hasaba Alynmak Üçin Täze Düzgünler

Aşgabat şäherine gelýän we welaýatlara gatnaýan ýolagçylar üçin 2020-nji 10-njy awgustyndan başlap, saglyk kepilnamasy esasynda hereket etmek düzgüni girizilýär. Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň garamagyndaky edaralar tarapyndan 72 (ýetmiş iki) sagat möhlet bilen berlen saglyk kepilnamasy bolmadyk ýagdaýynda uçara goýberilmejekdigi barada habar berýäris.

Çeşme: turkmenistanairlines.tm

Degişli makalalar

Türkmenistanda Halkara Forumy Açyldy.

syrach

Adam Hukuklary

Tomaşaçylaryň 45 Müňüsine Niýetlenen Stadion Olimpiýa Şäherçesiniň Esasy Binalaryyň Biridir

turkmenhabargullugy