20 C
Aşkabat
12.05.2021

Etiketka : Üçin

BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar TEHNOLOGİÝA

Elektron Tehnologiýalaryny Ösdürmek Üçin Düzümleri we Şertleri Döretmek

turkmenhabargullugy
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanlylaşdyrmagy milli ykdysadyýetimiziň ulgamlaýyn meselelerini çözmegiň möhüm ugry hökmünde kesgitledi. Sanly ykdysadyýet maglumat tehnologiýalaryna daýanýan ykdysady iş bolup durýar. Tehnologiýa taýdan...
BAŞ SAHYPA Iň Täze Habarlar SPORT

Paýtagtymyzyň Toparlary Jemleýji Bäsleşikde Çykyş Etmek Üçin Bäsleşerler

15-nji maýda birinji liga futbol toparlarynyň arasynda Türkmenistanyň birinjiliginiň Aşgabat şäheriniň zolaklaýyn ýaryşyna badalga berler. Toparlaryň altysynyň gatnaşmagynda geçirilýän bäsleşigiň birinji aýlawy 15-nji maý – 8-nji...
BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ Iň Täze Habarlar SYÝASAT

Köpçülikleýin Habar Beriş Serişdeleri Üçin Maglumat

turkmenhabargullugy
2020-nji ýylyň 13-nji maýynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredowyň Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň wise-premýeri, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara toparynyň Russiýa tarapynyň...
BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ Iň Täze Habarlar SYÝASAT

Türkmenistanyň we ÝUNISEF-iň Wekilleri Bilelikdäki Resminamanyň Taslamasyny Ara Alyp Maslahatlaşmak Üçin Duşuşyk Geçirdiler

2020-nji ýylyň 1-nji maýynda Türkmenistanyň DIM-de ýurdumyzyň birnäçe ministrlikleriň we pudak edaralarynyň wekilleriniň hem-de ÝUNISEF-iň wekilleriniň arasynda Türkmenistanyň we ÝUNISEF-iň arasynda 2021-2025-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlygyň...