35.9 C
Aşkabat
12.06.2024

Etiketka : Hasaba

BAŞ SAHYPA DURMUŞ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar

Ýapyk Binalarda we Söweş Sungaty Boýunça V Aziýa Oýunlaryna Gatnaşjak Metbugat Işgärlerini Akkreditasiýa Üçin Hasaba Almak Hereketi Başlandy

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary üçin akkreditasiýa hereketi 30-nji maýda başlaýar. Ilkinji gezek 2005-nji ýylda “Ýapyk binalarda Aziýa oýunlary” at bilen...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar YKDYSADYÝET

Ýylyň Birinji Çärýeginde Senagat Önümçiliginiň Döwlete Degişli Bolmadyk Ulgamynda Depginli Ösüş Hasaba Alyndy

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň kärhanalary tarapyndan 2017 –nji ýylyň birinji çärýeginde senagat önümleri 2016-njy ýylyň şol döwründäkiden 32,6 göterim köp, oba hojalyk we azyk...
BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ DURMUŞ Iň Täze Habarlar

Daşary Ýurt Raýatlary we Raýatlygy Bolmadyk Adamlaryň Bolýan Ýerleri Boýunça Hasaba Alynmagy

Daşary ýurt raýatlary, raýatlygy bolmadyk adamlar Türkmenistanyň çägine girenden soň,  giren gününi hasaplamazdan 3 (üç) iş gününiň dowamynda bolýan ýerlerindäki migrasiýa gullugynyň edaralarynda hasaba alynmaga...