33 C
Aşkabat
12.05.2021

Etiketka : Taze

BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ DURMUŞ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar

Hoş habar-Täze Applikasiýa: Makul Sözlük

Makul Sözlük (www.makulsozluk.com ) özüniň “Android” ulgamynda hereket edýän täze applikasiýasyny-Makul Sözlük applikasiýasyny hödürleýär. Toparymyz düýn Kompýuterlerdäki “Chrome Browserde” ulanmaga mümkinçilik berýän täze “Browser goşundysyny”-Makul...
BAŞ SAHYPA Iň Täze Habarlar YKDYSADYÝET

Türkmen-Ýapon Işewürlik Gatnaşyklarynyň Täze Ugurlary Ara Alnyp Maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň Daşary ykdysady iş bankynda Türkmenistanyň we Ýaponiýanyň Halkara hyzmatdaşlyk bankynyň (JBIÑ) wekilleriniň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi. Onda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmegiň meseleleri...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar YKDYSADYÝET

Lebap Welaýaty: Haly Kärhanasynyň Gurluşygy we Türkmenabatda Ulanylmaga Berlen Täze Jaýlar

Lebap welaýatynyň Halaç etrabynda el halysyny çykarýan kärhananyň gurluşygyna girişildi. Ol ýurdumyzda iň iri Halajyň çeper halyçylyk fabriginiň şahamçasy bolar. Binanyň gurluşygy «Altyn gül» hususy...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ Iň Täze Habarlar

Aşgabatda Golliwudyň Filmerine Iň Gowy Sazlar Ýaňlanar: Resul Gylyjowyň Täze Taslamasy

«Golliwud Aşgabatda» diýen syrly bildiriş paýtagtymyzyň ýaşaýjylarynyň ünsüni özüne çekdi. Resul Gylyjowyň ýolbaşçylygyndaky Döwlet simfoniki orkestriniň konsertiniň premýerasyna sanlyja gün galdy, onda «Garri Poter», «Ýyldyzlar...