21 C
Aşkabat
26/09/2020

Etiketka : Ekologiýa

BAŞ SAHYPA DURMUŞ Iň Täze Habarlar

Türkmenistanyň Paýtagtynda Awtoulagsyz Günüň Ekologiýa Netijeleri Jemlenildi

Türkmenistanda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň Kararnamasy bilen 2018-nji ýylda esaslandyrylan Bütindünýä welosiped güni giňden bellenildi. Ýurdumyzyň şaýollaryna we...
BAŞ SAHYPA Iň Täze Habarlar YLYM

Türkmenistanyň Ýokary Okuw Mekdepleriniň Talyplary Takyk Ylymlar we Ekologiýa Ugrundan Bäsleşdiler

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň (TITweUKI) guran ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasyndaky açyk II internet-olimpiadasynyň jemleýji tapgyry badalga aldy. Aň-paýhas bäsleşigine ýurduň ýokary...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar YKDYSADYÝET

“Mawy Asman” HJ Ekologiýa Taýdan Arassa Kir Ýuwulýan Sodalaryň Önümçiligini Özleşdirdi

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy “Mawy Asman” Hojalyk jemgyýeti tebigy komponentlerden kir ýuwulýan sodalary çykarýar. Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Bugdaýly daýhan birleşiginde gurlan...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SYÝASAT

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ekologiýa Çäresine we Durmuş Maksatly Desgalaryň Açylyş Dabarasyna Gatnaşdy

turkmenhabargullugy
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň başlanmagyna 30 gün galmagy mynasybetli guralýan “Awtoulagsyz gün” atly köpçülikleýin ekologiýa çäresine...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar

Türkmenistan we ÝeHHG Ekologiýa Syýasatyny Durmuşa Geçirmekde Bilelikde Hereket Edýärler

Halkara guramalary tebigy serişdeleri durnukly dolandyrmaga gönükdirilen ýurt we sebit boýunça ekologiýa taslamalaryna işşjeň gatnaşýarlar. ÝeHHG-niň Aşgabatdaky Merkezi hem Türkmenistanyň hökümet guramalary bilen hyzmatdaşlykda taslamalaryň...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar

Türkmenistanda Sebit Ekologiýa Maksatnamasynyň Ileri Tutulýan Ugurlary Ara Alnyp Maslahatlaşyldy

Türkmen paýtagtynda Araly halas etmegiň halkara gaznasyny durnukly ösdürmek boýunça Döwletara toparynyň nobatdaky mejlisi boldy. Bu mejlis ýurdumyzyň Araly halas etmegiň halkara gaznasynda 2017-2019-njy ýyllarda...