7 C
Aşkabat
08.03.2021

Etiketka : Ulgamynda

BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ Iň Täze Habarlar SAGLYK

Aşgabatda «Türkmenistanyň Saglygy Goraýyş Ulgamynda Halkara Hyzmatdaşlygy» Atly Tema Boýunça Brifing Geçirildi

2020-nji ýylyň 8-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda «Türkmenistanyň saglygy goraýyş ulgamynda halkara hyzmatdaşlygy» atly tema boýunça brifing geçirildi. Brifinge Türkmenistanyň Daşary işler, Saglygy...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar TEHNOLOGİÝA YKDYSADYÝET

“Türkmennebitönümleri” Ulgamynda-Mary Welaýatynda Täze Desga Ulanyşa Girizildi

turkmenhabargullugy
Mary welaýatynyň çäginde «Türkmennebitönümleri» Baş müdirliginiň Baýramaly kärhanasynyň täze desgasy ulanyşa girizildi. Desga Mary welaýatynyň hojalyk hasaplaşygyndaky abatlaýyş-gurluşyk müdirliginiň gurluşykçylary tarapyndan guruldy. Iki gatly bina...
BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ DURMUŞ Iň Täze Habarlar SYÝASAT

Türkmenistanda Deňizde Ýüzüş Ulgamynda Hyzmatdaşlygyň Geljegi Ara Alnyp Maslahatlaşyldy

Paýtagtymyzda Hazar deňzinde ýüzüşiň howpsuzlygyny üpjün etmek ulgamynda hyzmatdaşlyk hakyndaky Teswirnamanyň taslamasyny ara alyp maslahatlaşmak boýunça Hazarýaka döwletleriň ygtyýarly wekilleriniň altynjy duşuşygy tamamlandy. Hormatly Prezidentimiz...
BAŞ SAHYPA Iň Täze Habarlar YLYM

Aşgabatda Bilim we Sport Ulgamynda Gazanylan Dünýä Üstünlikleri Bilen Tanyşdyryldy

turkmenhabargullugy
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň sergiler merkezinde Bilim ministligi, Sport baradaky döwlet komiteti hem-de Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi tarapyndan guralan “Bilim we sport Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk...