6 C
Aşkabat
26.02.2021

Etiketka : Hemişelik

BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ Iň Täze Habarlar SPORT

Türkmenistanyň Hemişelik Bitaraplygynyň 25 Ýyllygy Mynasybetli Weloýörişler Geçirildi

Türkmenistanyň Awstriýa Respublikasyndaky Ilçihanasy tarapyndan Wena şäherinde Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygynyň dabaralarynyň çarçuwasynda bu şanly senä bagyşlanyp weloýörişler geçirildi. Bu çärä ÝHHG-nyň Baş sekretary,...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SYÝASAT

Türkmenistanyň Hemişelik Bitaraplygynyň Şanly 25-Ýyllygyna Bagyşlanan Neşirleriň Tanyşdyryş Dabarasy

2020-nji ýylyň 13-nji maýynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyna bagyşlanan we döwletimiziň şol döwrüň içinde gazanan üstünliklerini beýan edýän neşirleriň...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ Iň Täze Habarlar SYÝASAT

Garaşsyz, Hemişelik Bitarap Türkmenistanyň Atşynaslaryna, Bedew Janköýerlerine we Mähriban Halkyma

turkmenhabargullugy
Eziz watandaşlar! Hormatly atşynaslar! Sizi «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edilen ýylda giňden we uly dabara bilen bellenýän Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli tüýs...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar

Belarus Respublikasynda Türkmenistanyň Hemişelik Bitaraplygyna Bagyşlanan Wideoşekilli Maslahat Geçirildi

Belarus Respublikasynyň Baranowiçi şäheriniň Döwlet uniwersitetinde Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygyna bagyşlanan wideoşekilli maslahat geçirildi. Agzalan çärä uniwersitetiň rektory W.I.Koçurko, prorektorlary, Türkmenistanyň Belarus Respublikasyndaky Adatdan daşary we...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SPORT

Hytaý Halk Respublikasynda Türkmenistanyň Hemişelik Bitaraplygynyň 25 Ýyllygyna Bagyşlanan Sport Çäreleri Geçdi

Türkmenistanyň Hytaý Halk Respublikasyndaky Ilçihanasy tarapyndan Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan distansion sport çäreleri gurnaldy. Çärelere HHR-nyň dürli welaýatlarynyň ýokary okuw jaýlarynda okaýan türkmen...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SYÝASAT

Türkmenistanyň Hemişelik Bitaraplygynyň Ähmiýeti Wideokonferensiýa Görnüşinde Geçirilen Halkara Media-Forumynda Ara Alnyp Maslahatlaşyldy

Şu gün, 2020-nji ýylyň 17-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan wideokonferensiýa görnüşinde geçirilen halkara media-forumy geçirildi. Media-foruma Türkmenistanyň...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ Iň Täze Habarlar

Türkmenistanyň Hemişelik Bitaraplygynyň 25 Ýyllygy Mynasybetli Tbilisiniň Merkezinde Wideofilm Görkezildi

Türkmenistanyň Gruziýadaky Ilçihanasy, Tbilisiniň merkezinde, Tbilisi konsert zalynyň öňünde ýerleşdirilen uly monitorda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli wideofilm goýberdi. Wideofilmde Türkmenistanyň medeni gymmatlyklary,...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY YLYM

Bişkekde Türkmenistanyň Hemişelik Bitaraplygynyň 25 Ýyllygyna Bagyşlanyp Tegelek Stol Geçirildi

Gyrgyz Respublikasynyň Daşary işler minstrliginiň K.Dikambaýew adyndaky Diplomatiik akademiýasynyň binasynda, Türkmenistanyň Gyrgyz Respublikasyndaky Ilçihanasy “Türkmenistanyň Bitaraplyk syýsaty, parahatçylygy we howpsuzlygy üpjün etmegiň guraly” atly tegelek...