38.9 C
Aşkabat
20.07.2021

Etiketka : 25 Ýyllygy

BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ Iň Täze Habarlar SPORT

Türkmenistanyň Hemişelik Bitaraplygynyň 25 Ýyllygy Mynasybetli Weloýörişler Geçirildi

Türkmenistanyň Awstriýa Respublikasyndaky Ilçihanasy tarapyndan Wena şäherinde Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygynyň dabaralarynyň çarçuwasynda bu şanly senä bagyşlanyp weloýörişler geçirildi. Bu çärä ÝHHG-nyň Baş sekretary,...
BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ Iň Täze Habarlar

Türkmenistanyň Rumyniýadaky Ilçihanasy Türkmenistanyň Bitaraplygynyň…

Türkmenistanyň Rumyniýadaky Ilçihanasy Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 Ýyllygy Mynasybetli Tegelek Stol Gurnady Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň derejesiniň şanly 25 ýyllygynyň bellenilmeginiň çäginde Türkmenistanyň Rumyniýadaky Ilçihanasy bu möhüm...
BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ Iň Täze Habarlar YKDYSADYÝET

Türkiýede Türkmenistanyň Bitaraplygynyň Şanly 25 Ýyllygy Mynsybetli we Daşary Ykdysady Işini Ösdürmek we Işjeňleşdirmek Bilen Bagly Wideo Duşuşyk Geçirildi

Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Ilçihanasy bilen Türkiýäniň Daşary ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň (DEIK) başlygy Nail Olpakyň we Türkmen-Türk Işewürlik geňeşiniň başlygy Halil Awjynyň ýolbaşçylgynda bu geňeşiň wekilleri...
BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ Iň Täze Habarlar

Türkiýede Türkmenistanyň Bitaraplygynyň Şanly 25 Ýyllygy Mynasybetli Wideo Aragatnaşyk Arkaly Maslahat Geçirildi

Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Ilçihanasy Türkmenistanyň Stambuldaky Baş Konsullygynyň gatnaşmagynda 2020-nji ýylyň 28-nji aprelinde Ilçihananyň edara binasynda Türkmenistanyň Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy we 2020-nji ýylyň “Türkmenistan...
BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ Iň Täze Habarlar YLYM

Türkmenistanyň Ýaponiýadaky Ilçihanasy Bitaraplygynyň Şanly 25 Ýyllygy Mynasybetli Ylmy Okuw Maslahat Geçirdi

turkmenhabargullugy
Türkmenistanyň Ýaponiýadaky Ilçihanasy Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli Tokio uniwersiteti bilen bilelikde wideo aragatnaşyk arkaly “Bitarap Türkmenistan: Parahatçylygyň we rowaçlygyň girewidir” atly ylmy...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ Iň Täze Habarlar

Türkmenistanyň Hemişelik Bitaraplygynyň 25 Ýyllygy Mynasybetli Tbilisiniň Merkezinde Wideofilm Görkezildi

Türkmenistanyň Gruziýadaky Ilçihanasy, Tbilisiniň merkezinde, Tbilisi konsert zalynyň öňünde ýerleşdirilen uly monitorda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli wideofilm goýberdi. Wideofilmde Türkmenistanyň medeni gymmatlyklary,...
BAŞ SAHYPA Iň Täze Habarlar YKDYSADYÝET

Daşoguz Welaýatynda Bitaraplygyň 25 Ýyllygy Mynasybetli Täze Halyçylyk Kärhanasy Kurulýar we Bagçylygy Ösdürmek Boýunça Telekeçilik Taslamasy Durmuşa Geçirilýär

Türkmenistanyň demirgazyk sebitiniň Gubadag şäherinde çeper halyçylyk kärhanasy gurulýar. «Türkmenhaly» Döwlet birleşiginiň tabşyrygy boýunça bu taslamany Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň «Türkmenbetonönümleri» ÖB-niň Daşoguzdaky demir-beton...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar

Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 Ýyllygy Mynasybetli Awstriýanyň Diplomatik Akademiýasynda Tegelek Stoly Geçirdi

Türkmenistanyň Awstriýa Respublikasyndaky Ilçihanasy Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli Wenany Diplomatik Akademiýasynda tegelek stoly geçirdi. Tegelek stola Awstriýanyň Daşary işler ministrliginiň wekilleri, Ilçiler, halkara guramalaryň...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ Iň Täze Habarlar

Belarusda Türkmenistanyň Hemişelik Bitaraplygynyň 25 Ýyllygy Mynasybetli Çäre Geçirildi

Belarus döwlet lukmançylyk kollejinde Türkmenistanyň Belarus Respublikasyndaky Ilçihanasy tarapyndan «Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy barada» BMG-nyň Rezolýusiýasynda kabul edilmeginiň 25 ýyllygy mynasybetli çäre geçirildi. Çärä Belarus döwlet...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ Iň Täze Habarlar

Karabük Uniwersitetinde Türkmenistanyň Hemişelik Bitaraplygynyň Şanly 25 Ýyllygy Mynasybetli Çäre Geçirildi

Türkiýäniň Karabük uniwersitetinde Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Ilçihanasy tarapyndan aýdym-sazly dabaraly çäre geçirildi. Çärä Karabük welaýatynyň häkimi, Karabük uniwersitetiniň...