33 C
Aşkabat
12.05.2021

Etiketka : Mynasybetli

BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ Iň Täze Habarlar SPORT

Türkmenistanyň Hemişelik Bitaraplygynyň 25 Ýyllygy Mynasybetli Weloýörişler Geçirildi

Türkmenistanyň Awstriýa Respublikasyndaky Ilçihanasy tarapyndan Wena şäherinde Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygynyň dabaralarynyň çarçuwasynda bu şanly senä bagyşlanyp weloýörişler geçirildi. Bu çärä ÝHHG-nyň Baş sekretary,...
BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ Iň Täze Habarlar

Türkmenistanyň Rumyniýadaky Ilçihanasy Türkmenistanyň Bitaraplygynyň…

Türkmenistanyň Rumyniýadaky Ilçihanasy Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 Ýyllygy Mynasybetli Tegelek Stol Gurnady Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň derejesiniň şanly 25 ýyllygynyň bellenilmeginiň çäginde Türkmenistanyň Rumyniýadaky Ilçihanasy bu möhüm...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SYÝASAT

Türkmenistanyň Prezidenti Ýurdumyzyň Konstitusiýasynyň we Döwlet Baýdagynyň Güni Mynasybetli Guralan Dabaralara Gatnaşdy

Şu gün Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan ählihalk baýramy bolan ýurdumyzyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň gününi giňden dabaralandyrýar. Paýtagtymyzda milli senenamamyzda möhüm orun eýeleýän şanly sene mynasybetli...
BAŞ SAHYPA Iň Täze Habarlar YLYM

Beýik Ýeňişiň 75 Ýyllygy Mynasybetli Ýaş Olimpiýaçylary Taýýarlaýyş Mekdebinde Geçirilen Açyk Gapylar Güni

turkmenhabargullugy
Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň Ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýyş mekdebinde Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrap häkimliginiň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrap Geňeşiniň...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ Iň Täze Habarlar SYÝASAT

Oraza Aýynyň Gelmegi Mynasybetli Döwlet Baştutanymyza Eýranyň Prezidenti, Kuweýtiň Emiri we Omanyň Soltany Mähirli Gutlaglaryny Iberdiler

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa Siziň Alyhezretiňizi we Türkmenistanyň halkyny Beýik Biribaryň rehim-şepagatyndan doly, mukaddes Gurhanyň inderilen nurana Oraza aýynyň başlanmagy bilen tüýs...
BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ Iň Täze Habarlar

Türkiýede Türkmenistanyň Bitaraplygynyň Şanly 25 Ýyllygy Mynasybetli Wideo Aragatnaşyk Arkaly Maslahat Geçirildi

Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Ilçihanasy Türkmenistanyň Stambuldaky Baş Konsullygynyň gatnaşmagynda 2020-nji ýylyň 28-nji aprelinde Ilçihananyň edara binasynda Türkmenistanyň Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy we 2020-nji ýylyň “Türkmenistan...
BAŞ SAHYPA Iň Täze Habarlar SYÝASAT

Müsüriň we Ysraýylyň Prezidentleri Türkmen Liderine Oraza Aýynyň Gelmegi Mynasybetli Mähirli Gutlaglaryny Iberdiler

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa Tutuş dünýäniň musulmanlary üçin mukaddes Oraza aýynyň gelmegi mynasybetli Siziň Alyhezretiňize hem-de dostlukly türkmen halkyna iň gowy arzuwlarymy...