32.9 C
Aşkabat
20.07.2021

Etiketka : Türkmen

BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar YLYM

Metbugat Beýannamasy: Türkmen we Iňlis Dilindäki Ilkinji Sesli Sözlük – “Makul Sözlük”

Şu günler eziz Diýarymyzda ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllyk baýramçylygy giň gerimde bellenilip geçilýär. Baky Bitaraplygymyzyň şanly toýunyň öňüsyrasynda “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar YKDYSADYÝET

Türkmen Arhitektorlary Halkara Bäsleşikleriniň Üçüsine Gatnaşdylar

Arhitektor Baýram Şamyradowyň ýolbaşçylyk edýän «ABK» döredijilik ussahanasy täze taslamalaryň birnäçesini halkara arhitektura bäsleşikleriniň eminler toparlaryna hödürledi. Aşgabatly arhitektorlaryň işleriniň möhüm bir artykmaçlygy – olaryň...
BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SYÝASAT

Halkara Awtoulag Gatnawlary Boýunça Türkmen-Özbek Bilelikdäki Toparynyň Mejlisi Geçirildi

2020-nji ýylyň 19-njy maýynda Aşgabatda Halkara awtoulag gatnawlary boýunça türkmen-özbek bilelikdäki toparynyň nobatdaky üçünji mejlisi onlaýn görnüşinde geçirildi. Duşuşyk Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň ugurdaş ministrlikleriniň...