38.9 C
Aşkabat
21.07.2021

Etiketka : Aşgabat

BAŞ SAHYPA DURMUŞ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar

Aşgabat Şäherindäki Teatrlarda 2020-nji Ýylyň 29-31-nji Maýy Aralygynda…

Aşgabat Şäherindäki Teatrlarda 2020-nji Ýylyň 29-31-nji Maýy Aralygynda Görkeziljek Sahna Oýunlarynyň Tertibi Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş drama teatry 29.05.2020 ý. «Mejbury tebip bolan»...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ Iň Täze Habarlar

Aşgabat Şäherindäki Teatrlarda 2020-nji Ýylyň 15-17-nji Maýy Aralygynda Görkeziljek Sahna Oýunlarynyň Tertibi

Aşgabat şäherindäki teatrlarda 2020-nji ýylyň 15-17-nji maýy aralygynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş drama teatry 15.05.2020 ý. «Söýgi hem mekirlik»...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SPORT

“Altyn Asyryň” Ýaşlar Düzümi Birinji Orny Eýelemegini Dowam Edýär

turkmenhabargullugy
Ýokary liganyň futbol klublarynyň ýaşlar düzümleriniň gatnaşmagyndaky futbol boýunça Türkmenistanyň birinjiliginiň sekizinji tapgyrynyň çäginde üç duşuşyk geçirildi. “Merw II” toparyny 6:0 hasabynda ýeňlişe sezewar eden...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SPORT

Ýaşlar Düzümleriniň Gatnaşmagyndaky Türkmenistanyň Birinjiliginiň 8-nji Tapgyry Geçiriler

12-13-nji maýda ýokary liganyň futbol klublarynyň ýaşlar düzümleriniň gatnaşmagyndaky futbol boýunça Türkmenistanyň birinjiliginiň altynjy tapgyrynyň duşuşyklary geçiriler. 12.05.2020 (sişenbe) “Aşgabat II” – “Şagadam II” Geçirilýän...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SPORT

7-nji Tapgyryň Çäginde “Köpetdag” “Merwden” Üstün Çykdy

Türkmenistanyň futbol çempionatynyň 7-nji tapgyrynyň ilkinji duşuşygy geçirilip, onda paýtagtymyzyň “Köpetdagy” marynyň “Merwini” kabul etdi. “Köpetdag” stadionynda geçen bu duşuşyk 3:1 hasabynda ýer eýeleriniň peýdasyna...
BAŞ SAHYPA Iň Täze Habarlar SPORT

Öňdebaryjylar Nobatdaky Ýeňişlerini Gazandylar

2002-nji ýylda doglan ýaşlaryň arasynda geçirilýän ýurdumyzyň futbol birinjiliginde ikinji tapgyryň duşuşyklary geçirilip, onda öňdebaryjylar nobatdaky ýeňişlerini gazandylar. Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi bilen...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SPORT

Tapgyryň Soňky Duşuşygynda “Ahal” “Energetikden” Üstün Çykdy

Türkmenistanyň futbol çempionatynyň 6-njy tapgyynyň jemleýji duşuşygynda “Ahal” topary öz meýdanynda Marynyň “Energetiginden” 2:0 hasabynda üstün çykdy. Hojaahmet Arazowyň tälim berýänleri gazanan bu ýeňişlerinden soň...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SPORT

Birinji Tapgyr Güýçlüleri Öňe Saýlady

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi bilen Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň bilelikde guramagynda 2002-nji ýylda doglan ýaşlaryň arasynda geçirilýän ýurdumyzyň futbol birinjiliginde birinji tapgyryň duşuşyklary geçirildi....
BAŞ SAHYPA Iň Täze Habarlar SPORT

Futbol Çempionatymyzyň Altynjy Tapgyrynyň Ilkinji Duşuşyklary Geçirildi

turkmenhabargullugy
Ýurdumyzyň futbol çempionatynyň 6-njy tapgyrynyň çäginde duşuşyklaryň üçüsi geçirildi. Paýtagtymyzda “Altyn Asyr” bilen “Aşgabat” toparlarynyň arasynda geçirilen duşuşykda Ýazguly Hojageldiýewiň tälim berýänleri 4:1 hasabyndaky üstünliklerini...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SPORT

Aşgabatda Tälimçileriň Okuw-Maslahatyna Badalga Berildi

Aşgabat şäherindäki “Köpetdag” stadionynyň konferens-zalynda Aziýanyň Futbol konfederasiýasynyň “C” derejeli tälimçilik lisenziýasyny almak ugrundaky okuw-maslahatyna badalga berildi. Iki hepdeläp dowam etjek okuw-maslahatyny AFK-nyň gözükdirijisi, ýerli...