32 C
Aşkabat
07/08/2020

Etiketka : Ýurtlardan

BAŞ SAHYPA Iň Täze Habarlar YKDYSADYÝET

Daşary Ýurtlardan Getirilýän Harytlaryň Ýurdumyzda Öndürilmegi

turkmenhabargullugy
Daşary Ýurtlardan Getirilýän Harytlaryň Ýurdumyzda Öndürilmegi: Kompozit Armaturadan Arassaçylyk Serişdelerine Çenli Önümçilikler Ykdysadyýeti diwersikasiýalaşdyrmak ýoluna düşen Türkmenistanda senagaty ösdürmek we daşary ýurtlardan getirilýän harytlary ýurtda...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ Iň Täze Habarlar SAGLYK

Türkmenistan Koronawirus Pandemiýasy Sebäpli Öz Raýatlaryny Daşary Ýurtlardan Getirmegini Dowam Edýär

turkmenhabargullugy
Türkmenistan daşary ýurtlarda, ozaly bilen, täze koronawirus epidemiýasy ýaýran ýurtlardan öz raýatlaryny, şol sanda dünýäniň esasy ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýan talyplary hem uçarlar arkaly...
BAŞ SAHYPA Iň Täze Habarlar YKDYSADYÝET

Daşary Ýurtlardan Getirilýän Harytlaryň Ornuny Tutýan Önümçilikleri Öz Ýurdumyzda Ýola Goýmak we Eksporta Gönükdirmek Telekeçilik Strategiýasynyň Esasy Ugrydyr

Awtomobilleriň ätiýaçlyk şaýlaryny çykarmaga ýörüteleşen «Täjir ýoly» hususy kärhanasy çykarýan filtrleriniň görnüşini artdyrdy. Şu ýylyň ýanwar aýynda Mary welaýatyndaky kärhanada «MBM» belgi bilen ýeňil awtomiobilleriň...
BAŞ SAHYPA Iň Täze Habarlar YKDYSADYÝET

Döwrebap Ýyladyş Toplumlarynyň Döredilmegi Daşary Ýurtlardan Getirilýän Harytlary Ýurdumyzda Öndürmek Strategiýasynyň Durmuşa Geçirilmegidir

Önümçilik kuwwatlyklaryny artdyrmak, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ýurdumyzda öndürilmegi maksatnamasy, ilaty ter gök-miwe önümleri bilen üznüksiz üpjün etmek- ýurduň oba senagat toplumyny ösdürmegiň esasy wezipeleridir....