1.9 C
Aşkabat
15.01.2022

Etiketka : Daşary

BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar

Türkmenistanyň Daşary Işler Ministriniň Metbugat Brifingi

2021-nji ýylyň 16-njy ýanwarynda Aşgabatda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň üç infrastruktura desgalaryny – “Akina – Andhoý” beketleriniň aralygynda 30...
BAŞ SAHYPA Iň Täze Habarlar YKDYSADYÝET

Daşary Ýurtlardan Getirilýän Harytlaryň Ýurdumyzda Öndürilmegi

turkmenhabargullugy
Daşary Ýurtlardan Getirilýän Harytlaryň Ýurdumyzda Öndürilmegi: Kompozit Armaturadan Arassaçylyk Serişdelerine Çenli Önümçilikler Ykdysadyýeti diwersikasiýalaşdyrmak ýoluna düşen Türkmenistanda senagaty ösdürmek we daşary ýurtlardan getirilýän harytlary ýurtda...
BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ Iň Täze Habarlar YKDYSADYÝET

Türkiýede Türkmenistanyň Bitaraplygynyň Şanly 25 Ýyllygy Mynsybetli we Daşary Ykdysady Işini Ösdürmek we Işjeňleşdirmek Bilen Bagly Wideo Duşuşyk Geçirildi

Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Ilçihanasy bilen Türkiýäniň Daşary ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň (DEIK) başlygy Nail Olpakyň we Türkmen-Türk Işewürlik geňeşiniň başlygy Halil Awjynyň ýolbaşçylgynda bu geňeşiň wekilleri...
BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ Iň Täze Habarlar SYÝASAT

Daşary Ýurtly Hyzmatdaşlar Bilen Nobatdaky Wideomaslahatlar we Duşuşyklar Geçirildi

Şu gün ýurdumyzyň Daşary işler ministrliginde onlaýn tertibinde duşuşyk geçirildi. Onuň dowamynda dünýäde ýaýran ýokanç keseliň ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ýagdaýyna, şol sanda makro we mikro ykdysady...
BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ Iň Täze Habarlar SYÝASAT

Türkmenistanyň we Rumyniýanyň Daşary Işler Ministrlikleriniň Arasynda Wideokonferensiýa Görnüşinde Geçirilen Geňeşmeler

turkmenhabargullugy
2020-nji ýylyň 12-nji maýynda Türkmenistanyň we Rumyniýanyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda wideokonferensiýa görnüşinde geňeşmeler geçirildi. Türkmen tarapyna Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýew, rumyn wekiliýetine...
BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ Iň Täze Habarlar SYÝASAT

GDA Gatnaşyjy-Döwletleriň Daşary Işler Ministrleriniň Geňeşiniň Wideokonferensiýa Görnüşinde Mejlisi Geçirildi

2020-nji ýylyň 12-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy-döwletleriň Daşary işler ministrleriniň geňeşiniň mejlisine gatnaşdy, çäre göni wideoaragatnaşyk arkaly geçirildi. Duşuşyga...
BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ Iň Täze Habarlar SYÝASAT

Türkmenistanyň we Ysraýyl Döwletiniň Daşary Işler Ministrlikleriniň Arasyndaky Geňeşmeler

2020-nji ýylyň 11-nji maýynda wideokonferensiýa görnüşinde Türkmenistanyň we Ysraýyl Döwletiniň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda geňeşmeler geçirildi. Türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary, ysraýyl tarapyna...
BAŞ SAHYPA DÜNÝÄ Iň Täze Habarlar SYÝASAT

Türkmenistanyň we Türkiýäniň Daşary Işler Ministrlikleriniň Arasyndaky Syýasy Geňeşmeler

turkmenhabargullugy
2020-nji ýylyň 7-nji maýynda Türkmenistanyň we Türkiýe Respublikasynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda wideokonferensiýa görnüşinde syýasy geňeşmeler geçirildi. Türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň orunbasary W.Hajiýew,...