30 C
Aşkabat
14/08/2020

Etiketka : Edýär

BAŞ SAHYPA Iň Täze Habarlar SPORT

“Altyn Asyryň” Ýaşlar Düzümi Birinji Orny Eýelemegini Dowam Edýär

Ýokary liganyň futbol klublarynyň ýaşlar düzümleriniň gatnaşmagyndaky futbol boýunça Türkmenistanyň birinjiliginiň sekizinji tapgyrynyň çäginde üç duşuşyk geçirildi. “Merw II” toparyny 6:0 hasabynda ýeňlişe sezewar eden...
BAŞ SAHYPA GÜNÜŇ WAKALARY Iň Täze Habarlar SPORT

“Altyn Asyryň” Ýaşlar Düzümi Birinji Orny Eýelemegini Dowam Edýär

turkmenhabargullugy
Ýokary liganyň futbol klublarynyň ýaşlar düzümleriniň gatnaşmagyndaky futbol boýunça Türkmenistanyň birinjiliginiň sekizinji tapgyrynyň çäginde üç duşuşyk geçirildi. “Merw II” toparyny 6:0 hasabynda ýeňlişe sezewar eden...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ Iň Täze Habarlar SYÝASAT

Türkmenistan DÖM-nyň Global Gün Tertibiniň Esaslandyrylmagynda Halkara Hyzmatdaşlary Bilen Işjeň Hyzmatdaşlyk Edýär

2020-nji ýylyň 27-nji aprelinde BMG-niň Aşgabatdaky Wekilhanasynyň binasynda wideokonferensiýa görnüşinde “Durnukly Ösüş Maksatlary boýunça milli görkezijiler we Milli meýletin synlar” atly global sessiýa geçirildi. Duşuşyga...
BAŞ SAHYPA DURMUŞ Iň Täze Habarlar SAGLYK

Türkmenistan Koronawirus Pandemiýasy Sebäpli Öz Raýatlaryny Daşary Ýurtlardan Getirmegini Dowam Edýär

turkmenhabargullugy
Türkmenistan daşary ýurtlarda, ozaly bilen, täze koronawirus epidemiýasy ýaýran ýurtlardan öz raýatlaryny, şol sanda dünýäniň esasy ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýan talyplary hem uçarlar arkaly...