4.9 C
Aşkabat
02.12.2022
BAŞ SAHYPA DURMUŞ Iň Täze Habarlar

Futbol Boýunça Türkmenistanyň Çempionatynyň 2-nji Tapgyrynyň Duşuşyklarynyň Eminleri Bellenildi

Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň Eminler bölümi futbol çempionatymyzyň 2-nji tapgyrynyň eminlerini belli etdi.

11-nji hem-de 12-nji martda geçiriljek duşuşyklarda “Merw” – “Energetik”, “Nebitçi” – “Şagadam” hem-de “Aşgabat” – “Köpetdag” toparlary duşuşarlar.

Bu tapgyrda geçirilmeli “Altyn Asyr” – “Ahal” duşuşygy 24-nji aprele süýşürildi.

2-nji tapgyryň duşuşyklary:

11.03.2020 ý. (çarşenbe)

“Merw” – “Energetik”

Geçirilýän ýeri: “Sport toplumy” stadiony (Baýramaly ş.)

Başlanýan wagty: 16:00

Duşuşygyň emini: J.Jumamyradow (Aşgabat ş.)

Kömekçi eminler: Ş.Hydyrow (Balkanabat ş.), B.Atdyýew (Tejen ş.)

Ätiýaçdaky emin: A.Gurbanow (Aşgabat ş.)

Gözegçi emin: H.Rejepow (Aşgabat ş.)

“Nebitçi” – “Şagadam”

Geçirilýän ýeri: “Sport toplumy” stadiony (Balkanabat ş.)

Başlanýan wagty: 16:00

Duşuşygyň emini: R.Mämmedow (Aşgabat ş.)

Kömekçi eminler: Y.Kurambaýew (Daşoguz ş.), H.Abdiýazow (Daşoguz ş.)

Ätiýaçdaky emin: A.Goşşanow (Tejen ş.)

Gözegçi emin: A.Sapaýew (Daşoguz ş.)

12.03.2020 ý. (penşenbe)

“Aşgabat” – “Köpetdag”

Geçirilýän ýeri: “Aşgabat” stadiony (Aşgabat ş.)

Başlanýan wagty: 16:00

Duşuşygyň emini: B.Haknazarow (Aşgabat ş.)

Kömekçi eminler: E.Annamyradow (Balkanabat ş.), E.Ýazmyradow (Aşgabat ş.)

Ätiýaçdaky emin: B.Allaberdiýew (Aşgabat ş.)

Gözegçi emin: R.Pälwanow (Daşoguz ş.)

“Altyn Asyr” – “Ahal” (geçirilen 24.04.2020 ý.)

Çeşme: http://tff.com.tm/

Türkmenistanyň Futbol federasiýasy futbol çempionaty sport  Köpetdag Aşgabat Altyn Asyr Ahal 

Degişli makalalar

Dubaý Türkmenistanyň Nebitgaz Göçme Forumyna Taýýar

Hazar Ýakasynda Gyşlan Guşlar Barada Gyzykly Maglumatlar we Deňeşdirme Seljermesi

Aziada-2017-niň Aragatnaşyk Hyzmaty Teleýaýlymlarda Görkezmegiň we Internet-Aragatnaşygynyň Ýokary Hilini Üpjün Eder